Richard Florida: Kreativní lidé jsou jedním z předpokladů úspěšného města

Autor knihy Vzestup kreativní třídy a jeden z předních světových odborníků na problematiku kreativity Richard Florida v rozhovoru s EurActivem konstatuje, že pokud evropské země chtějí zůstat konkurenceschopné, budou muset najít způsob jak přilákat a jak si udržet talentované lidi. Klíčovými slovy jsou k tomu podle něj „3T“ – talent, technologie a tolerance.

Pokud mají být evropská města v soutěži o lidský kapitál úspěšná, budou muset svést dohromady „kritické“ množství kreativních pracovníků, vybudovat struktury umožňující transfer technologií a podporovat bohémské a multikulturní prostředí, říká kanadský profesor.

Florida je jedním z velvyslanců Evropského roku tvořivosti a inovací, který na letošní rok vyhlásila Evropská komise a který má Evropanům přiblížit význam těchto otázek ale také podnítit diskusi na politické úrovni.

Pokud chtějí být města v „kreativním věku“ úspěšná, jsou pro ně podle Floridy klíčová tři slova. Jelikož všechna začínají na T, Florida tomuto konceptu říká přístup 3T. Jedná se o talent, technologie a toleranci.

„Hnacím motorem každé efektivní hospodářské strategie jsou talentovaní lidé. Žijeme v daleko mobilnější době než kdykoliv předtím. Lidé, a to platí zejména o nejkreativnějších a nejtalentovanějších lidech, hodně cestují. Schopnost komunity přilákat a udržet si špičkové talenty je to, co kreativní věk definuje,“ říká Florida.

S tím jak se bude z globální ekonomiky čím dál více stávat konkurenční prostředí, budou Evropské země muset čelit výzvě jak nejlepší talenty přilákat a jak si je udržet. Budou-li chtít zůstat konkurenceschopné, budou zároveň muset nabízet dostatek vzdělávacích příležitostí.

Zaměstnavatelé se budou podle něj muset snažit eliminovat vše, co by jejich kreativní pracovníky mohlo přimět k odchodu. V jeho vizích budou zaměstnavatelé usilovat o vytváření „kampusů“, jejichž součástí budou školy, školky nebo obchody. Kreativní pracovníky prý přilákají i výtvarné prvky ve veřejném prostoru nebo vhodná úprava krajiny.

Tím že firmy budou usilovat o to, aby jim kreativní zaměstnanci z pracovních týmů neodcházeli budou zároveň investovat do vytváření „kreativního kapitálu“. Čím déle spolu totiž podle Floridy lidé pracují, tím kreativnější jsou.

Propojení výzkumu a průmyslu, o němž Evropská unie v posledních letech tolik hovoří, má napomoci moderní vzdělávací infrastuktura, která bude umožňovat přenos inovací směrem k jejich tržnímu uplatnění.

„Pokud mají být komunity a organizace úspěšné, musí mít cesty, jimiž budou výzkum, myšlenky a inovace převádět do podoby tržně uplatnitelných a zároveň udržitelných produktů. Nejdůležitější roli zde budou hrát evropské univerzity, které zároveň poskytnou inovační infrastukturu nezbytnou pro přenos kreativity a technologií.“

Gay index“

Některé z Floridových prací vyvolaly mezi sociology a odborníky na plánování měst bouřlivou diskusi. Patří k nim i myšlenka, že úspěšnost měst lze posuzovat podle toho, jak se v nich vede homosexuálům. Florida v této souvislosti přišel dvěma hodnotícími systémy, které označuje jako „Gay index“ a „Bohémský index“ na jejichž základě určuje míru kulturní rozmanitosti daného místa.

„Tolerance, sociální začlenění a otevřenost jsou pro budoucí úspěch komunity nebo organizace zcela zásadní. Výzkumy opětovně potvrdily, že tolerantní komunity přilákají vytoužený kvalitní lidský kapitál a technologické inovace s větší pravděpodobností než ostatní,“ říká.

Florida odmítá, že by jeho přístup, v němž se zaměřuje na „kreativní třídu“ zaváněl elitářstvím. Ve své poslední knize „Kdo je vaše město?“ (Who’s Your City?) argumentuje ve prospěch využití tvůrčího talentu všech občanů.

„Největší výzva, která před námi stojí je rozšířit struktury kreativní ekonomiky a využít kreativitu daleko větších segmentů pracovní síly a to jak ve službách tak ve výrobě. Hospodářský růst je tažen kreativitou, takže pokud jej chceme zvýšit, musíme využít kreativitu každého člověka. Všichni jsme kreativní bytosti a všichni máme možnost ke kreativní ekonomice přispět,“ říká Florida.