Reforma telekomunikací se blíží. Přinese levnější volání, rychlejší internet a posílí EU

© Shutterstock

Evropský parlament ve středu definitivně schválil směrnici obsahující tzv. Kodex pro elektronické komunikace. Ambiciózní reforma telekomunikací se tak po několika letech blíží k cíli.

Součástí Kodexu je zlevnění cen mezinárodních hovorů, lepší přístup k rychlému internetu nebo efektivnější ochrana spotřebitele. Dále obsahuje změny tísňové linky 112 a reformu pravidel pro rozdělování rádiového spektra.

„Od 15. května příštího roku cena volání z Čech do jiné země Unie nebude vyšší než šest korun za minutu a cena SMS by se měla pohybovat maximálně kolem 1,50 Kč. Stropy jsou stanoveny v eurech a pro země mimo eurozónu se budou přepočítávat dle aktuálního kurzu ECB a každoročně aktualizovat,“ uvedla česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO, ALDE).

Levnější volání do ciziny bylo pro Charanzovou prioritou. Už dříve pro EURACTIV.cz uvedla, že „při volání z dovolené v Chorvatsku domů již roamingové příplatky sice neplatíme, opačným směrem to ovšem neplatí. Z Čech do jiných zemí EU voláme leckdy i za 30 korun za minutu“.

Návrh Komise reformovat telekomunikace je správný krok, realizace bude ale obtížná, říkají odborníci

Kvalitní internetové připojení je pro naše životy čím dál důležitější. Cílem Komise je proto do roku 2025 rozšířit vysokorychlostní internet do každého města a vesnice v celé Unii. Součástí plánů je i rozšíření technologie 5G a dostupnost bezplatného internetového připojení na veřejných místech včetně škol, nemocnic, náměstí nebo parků.

To se ale od května může změnit. Operátoři při stanovení cen pro hovory z ČR do zahraničí nebudou moci nově stanovené limity překročit.

„Nikdo nechce zavádět jednotnou cenu za volání, ani nikoho nutit poskytovat služby bez poplatku. Jde o to, aby cena nebyla až stonásobně vyšší, než jaké jsou náklady poskytovatelů služeb, k čemuž bohužel momentálně dochází,“ doplnil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP).

S tím souhlasí i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP).

„Návrh bude přínosný třeba pro studenty nebo pracovníky v mezinárodních týmech, kteří pobývají v různých zemích a pro které jsou dnes vzájemné hovory, zejména v porovnání s roamingem, mnohem nákladnější. Regulace jim tak umožní tyto náklady snížit,“ vysvětlil.

Na stole je opět levnější volání v EU, tentokrát z ČR do zahraničí

V EU se po téměř dvou letech blíží ke konci jednání o reformě telekomunikací. Její součástí jsou mimo jiné i snahy Evropského parlamentu snížit ceny mezinárodních hovorů. Jak se k celé věci postaví členské státy, ale stále nevíme.

Budoucnost patří rychlému internetu

Přijatý Kodex ale myslí i na dostupnější a kvalitnější internet. Směrnice totiž zjednodušuje podmínky pro přístup k Wi-Fi připojení. Konkrétně klade důraz na zavádění a poskytování bezdrátového širokopásmového přístupu s malým výkonem (low-power wireless broadband access), který si klade za cíl menší náklady při zavádění velmi hustých sítí. Stejně tak se klade důraz na rychlejší pokrytí optickými vlákny.

„Neříkáme, že internet má být zdarma, tvrdíme ale, že kdokoli bude chtít být k internetu připojen, má mít garantovanou tuto možnost, stejně jako to je s vodou či elektřinou,“ zdůraznila Charanzová.

Budoucnost však Unie vidí hlavně ve vysokorychlostní síti 5G. Směrnice počítá s tím, že členské státy ji budou muset do roku 2020 začít postupně zavádět. Cílem je, aby do deseti let bylo nepřerušované pokrytí 5G sítí standardem jak ve městech, tak na hlavních silničních a železničních tazích v celé Evropě.

S tím souvisí nová pravidla pro rozdělování rádiového spektra. To zdaleka není nevyčerpatelné, přičemž pro sít 5G se nejlépe hodí kmitočtové pásmo 694 – 790 MHz.

EU se připravuje na rychlý 5G internet. Komise navrhla rozdělení spektra

Část spektra 700 MHz, které dnes slouží hlavně pro digitální vysílání, by mělo být v nejbližších letech uvolněno pro mobilní služby, navrhla včera Komise. Reaguje tak na vývoj posledních let, kdy se lidé stále častěji připojují na internet přes mobil, ať už ve městě, na venkově či na dálnici, a poptávka po mobilních datech roste. Zároveň Komise připravuje půdu pro vysokorychlostní 5G internet, který se má v EU zavádět za čtyři roky.

Spektrum budou i nadále mezi soukromé společnosti rozdělovat členské státy. Směrnice ale stanoví minimální délku licencí na dobu 25 let, jasnější a jednoduší pravidla pro obchodování se spektrem nebo lepší předvídatelnost pro investory.

„Kodex přináší operátorům předvídatelnější investiční prostředí, které je zásadní pro rozvoj komunikací 5G,“ uvedla zpravodajka návrhu Pilar del Castillo Verová (EPP).

Europoslanec Evžen Tošenovský (ODS, ECR) v této souvislosti zdůrazňuje i posílení pravomocí úřadu BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), který bude na prostředí evropských telekomunikací dohlížet více než doposud.

„Nová pravidla mu umožní přijmout nové odpovědnosti, které mu byly svěřeny v důsledku nových telekomunikačních pravidel,“ prohlásil.

Bezpečnost občanů, ochrana spotřebitelů

Vedle levnějšího volání do zahraničí a snahy o dostupnější a rychlejší internet přináší Kodex i změny v oblasti tísňové linky 112. V jejím rámci bude do roku 2022 zaveden nový systém tzv. zpětné komunikace.

To v jednoduchosti znamená, že v případě mimořádné události, jako jsou například přírodní katastrofy či terorismus, budou občané nacházející se poblíž místa neštěstí o hrozícím nebezpečí informování SMS zprávou, která bude odeslána právě prostřednictvím čísla 112.

Další novinkou má být poskytnutí GPS údajů o poloze člověka, který na tísňovou linku volá.

„Člověk, který se zraní v horách či lesích, jen velmi těžko bude popisovat svoji přesnou polohu. Byli to tedy samotní záchranáři, kteří požadovali takovou úpravu, která jim usnadní práci a v tomto případě může doslova zachraňovat životy,“ upřesnila Charanzová.

Tísňovou linku 112 čekají změny, bude nám posílat i SMS zprávy

Europoslanci na konci minulého roku přišli s návrhem na změny v oblasti celoevropské tísňové linky 112. Nová pravidla jsou součástí rozsáhlé reformy telekomunikací, kterou Komise navrhla v roce 2016. Dlouhá vyjednávání se konečně chýlí ke konci.

V neposlední řadě reforma myslí i na spotřebitele. Nová pravidla na jedné straně zvyšují ochranu uživatelů chytrých telefonů a služeb typu Skype nebo WhatsApp, na druhé dávají více povinností operátorům. Příkladem může být lepší čitelnost smluv, lepší kontrola a více možností ze strany spotřebitelů nebo důraz na zákaz diskriminace.

„Je také důležité, že nová pravidla zvýší ochranu uživatelů smartphonů a webových služeb, jako jsou Skype a WhatsApp. Rozšiřování a dostupnost digitálních služeb na digitálním trhu EU musí jít také ruku v ruce s bezpečností uživatelů a jejich dat,“ zdůraznila europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

Poslední slovo mají státy

Reforma má ale i své kritiky. Operátoři kritizují regulaci cen mezinárodních hovorů, zástupci průmyslu pak posilování zmíněného úřadu BEREC.

„Vždy, když se něco reguluje, tak prvním krokem musí být analýza trhu. A ten trh musí být nějakým způsobem poškozený,“ zdůraznil v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

„V České republice jsou přibližně 2 % uživatelů, kteří využívají mezinárodní hovory. A většinou to jsou firmy,“ připomněl tehdy. Zároveň dodal, že zákazníci mohou pro mezinárodní hovory využívat služeb WhatsApp, Viber nebo Skype.

Reforma telekomunikací: státy chtějí nezávislost, europoslanci levnější volání

Evropskou komisi čeká v příštích měsících tuhý boj za prosazení ambiciózní reformy telekomunikací v EU. O její podobě před nedávnem začal jednat i Evropský parlament a Rada EU a prozatím se zdá, že Komise bude muset své názory přehodnotit. Členským státům se nelíbí zejména snahy o větší centralizaci. Europoslanci zase chtějí více výhod pro spotřebitele.

K posilování BEREC se pak během loňské konference pořádané Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) odmítavě vyjádřil třeba zástupce ředitele odboru elektronických komunikací z ministerstva průmyslu a obchodu Vilém Veselý.

„Komise se snaží o to, aby se z BERECU postupně stala agentura pod jejím vedením. To nepreferujeme, protože si myslíme, že dosavadní model vnitrostátních regulátorů osvědčil v praxi svoji funkčnost a není zapotřebí, aby existoval hlavní evropský regulátor, jednotný orgán, který by měl hodně pravomocí,“ myslí si.

„Národní regulátoři znají místní pravidla velmi dobře a jsou schopni do nich zasahovat. BEREC nyní slouží jako organizace konzultačního charakteru s vysoce kvalitními odbornými vstupy, vydávají velmi odborná stanoviska k problémům. Takto bychom to chtěli i zachovat,“ dodal.

Novou legislativu musí ještě formálně schválit členské státy v Radě EU. Pokud tak učiní, budou mít dva roky na to, aby pravidla obsažené ve směrnici promítly do svých právních řádů. Limity na ceny přeshraničních hovorů by však měly začít platit už v květnu příštího roku.