Reding zveřejnila hlavní body návrhu nařízení na snížení cen roamingu

Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding včera představila základní body nařízení, jehož cílem je snížení cen mezinárodního roamingu. Současně byly aktualizovány internetové stránky Komise o poplatcích za tuto službu.

Souvislosti:

V roce 2004 Evropská regulační skupina (ERG), která sdružuje národní regulační úřady pro trh s elektronickými komunikacemi a která byla založena Evropskou komisí, rozeslala jednotlivým mobilním operátorům dotazník s cílem zjistit postup jednotlivých společností při uzavírání roamingových dohod. Dotazník byl součástí šetření Komise týkající se velkoobchodních cen mezinárodního roamingu, které EK považuje za velmi vysoké.

Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že ceny mezinárodního roamingu se v rámci Evropské unie výrazně liší. Podle závěrů ERG nemají vysoké poplatky za mezinárodní roaming své opodstatnění. Z tohoto důvodu byla v říjnu 2005 spuštěna internetová stránka, která obsahovala informace o poplatcích za ceny roaminug v jednotlivých zemích a operátorů. Zveřejnění těchto informací mělo vést ke snížení cen. Požadovaný efekt ale stránka nepřinesla, a tak komisařka přistoupila k regulaci poplatků na evropské úrovni.

V období od 20. února do 22. března 2006 probíhala první fáze konzultací ohledně obecných zásad připravovaného nařízení prostřednictvím internetových stránek Komise.

Témata:

Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding navrhuje, aby nařízení upravovalo následující oblasti:

  • Ceny účtované mezi operátory (velkoobchodní ceny). Cílem je zajistit, aby operátoři neúčtovali operátorům z jiných zemí výrazněji vyšší částky než jsou skutečné náklady.

  • Regulace maloobchodních cen. Jejím cílem je zajištění, že úspory operátorů na velkoobchodní úrovni pocítí i spotřebitel.

  • Odstranění všech roamingových poplatků za příjem hovorů při pobytu v zahraničí v Evropské unii.

  • Volání ze zahraničí (v rámci EU) by mohlo být zpoplatněno jako domácí hovor – tzv. zásada domácích cen. V praxi by to znamenalo, že volající by za hovor v kterékoli zemi EU platil sazbu za místní hovor nebo běžnou mezinárodní sazbu za hovory do zemí EU bez ohledu na to, v které zemi se nachází.

Internetové stránky Komise zabývající se roamingem ukazují velké rozdíly v poplatcích za mezinárodní roaming. Například Fin volající do Švédska zaplatí za čtyři minuty volání 0,20 eur, zatímco hovor maltského zákazníka v Lotyšsku vyjde až na 13,05 eur. Někteří operátoři ceny za roaming dokonce zvýšili. Příkladem je operátor působící ve Spojeném království, který zvýšil cenu hovoru svých zákazníků volajících z jiných členských zemí EU z 3,45 na 4,92 eur. Operátoři nabízejí zvláštní roamingové balíčky, které ale podle Komise spotřebitelé příliš nevyužívají.

Aktualizované inernetové stránky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a v polštině.

Stanoviska:

Viviane Reding ke své iniciativě uvedla: „Je nejvyšší čas, aby vnitřní trh EU nabídl spotřebitelům a podnikatelům, kteří cestují do zahraničí, podstatně nižší telekomunikační poplatky. Navrhuji proto, aby se všechny bezdůvodné poplatky za roaming zrušily cestou nařízení EU. Uživatel mobilního telefonu by neměl platit více jenom proto, že cestuje do zahraničí.“

Kip Meek předseda ERG a představitel britského telekomunikačního regulačního orgánu Ofcom aktivitu Komise schválil. „Velmi podporujeme odhodlání komisařky Reding řešit tento stále přetrvávající problém. ERG je pevně odhodlána spolupracovat s komisařkou Reding na vypracování praktického, přiměřeného a rychlého mechanismu pro výrazné snížení maloobchodních cen za roaming.“

Michael Bartholomew, ředitel organizace ETNO sdružující 41 telekomunikačních společností ze 34 zemí Evropy pro ČTK návrh Komise kritizoval. „Takto velký rozsah je bezprecedentní a bude mít obrovský dopad na celý trh. Existuje nebezpečí ohrožení konkurenceschopnosti.“ Zdůraznil také, že „roaming je součástí jednotlivých tarifů a neměl by tedy být posuzován samostatně“.

České ministerstvo informatiky se snížením cen souhlasí. Jeho mluvčí Klára Volná pro ČTK uvedla: „O snížení cen za roaming se diskutovalo už na poslední Radě ministrů. Všichni se v zásadě shodují na tom, že k nějakému snížení roamingových cen, které dnes převyšují skutečné náklady, by mělo dojít.“ Dodala, že „že návrh je nutné vyvážit tak, aby nevedl k nepřiměřenému nárůstu poplatků za místní hovory“.

Mluvčí společnosti T-Mobile Jiří Hájek pro ČTK prohlásil, že „jeho společnost nabízí čtyřminutový hovor do ČR ze zemí, kde působí jeho sesterské firmy, za necelých 54 korun“. Dále uvedl: „T-Mobile dále věří, že k dosažení tohoto cíle není třeba žádného zásahu regulačního orgánu a že v tomto případě zcela postačí zdravé fungování trhu, respektive samoregulace mobilních operátorů.“

Další kroky:

Druhá fáze konzultace k navrhovanému nařízení bude zahájena 3. dubna a potrvá až do 28. dubna 2006. Komise by návrh nařízení mohla přijmout v červnu. Poté bude návrh předložen Radě a Evropskému parlamentu ke schválení.