Reding se s telekomunikačními úřady shodla na federalizaci

Krátce před zveřejněním návrhu Komise na revizi regulačního rámce pro telekomunikace, vyjádřili společně komisařka Viviane Reding a Sdružení národních regulačních orgánů (ERG) svou podporu rozsáhlým strukturálním reformám.

Ve společném prohlášení přijali komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding a Robert Viola, předseda sdružení národních regulačních orgánů pro oblast telekomunikací, návrhy na spolupráci národních regulátorů a Komise.

Včerejší prohlášení potvrzuje vzájemné sblížení Komise a regulátorů. Vychází přitom z konzultací, které odhalily řadu nesrovnalostí v otázce, jakým způsobem jsou v jednotlivých členských státech uplatňovaná evropská regulační telekomunikační opatření. Prohlášení shrnuje výsledky korespondence mezi DG pro informační společnost a ERG, která začala dopisem z 30.listopadu, který Reding adresovala Violovi a jeho předchůdci Kip Meekovi. ERG odpovědělo včera komisařce v dopisu obsahující některá doporučení.

Obě strany se shodly na prozkoumání několika možných scénářů reforem:

  • Podpora role ERG v stávajícím regulačním a legislativním procesu
  • Posílení pravomocí Komise na vnitřním trhu
  • Transformace ERG na „federální systém“ národních regulátorů (obdobným způsobem, jakým funguje Evropský systém centrálních bank)

Zdůraznily přitom, že kombinace těchto přístupů je rovněž možná podle toho, co budou v rámci revize regulačního rámce považovat za prioritu. V této souvislosti zmínily, že existuje „znepokojení ze stávající nekonzistence v oblasti opravných prostředků“. Dodaly, že by se reforma měla zaměřit na zajištění efektivní a včasné reakce v případech, kdy dojde k porušení evropských telekomunikačních pravidel.

Na sbližování Komise a ERG rovněž poukazuje nedávná dohoda o umístění bruselského sekretariátu do jedné z budov, které patří Komisi.

Komisařka Reding říká: „Cením si rad ERG a ráda bych s ní úzce spolupracovala při další práci Komise v této oblasti.“ Podle Violy „ERG vítá možnost být poradcem Komise a chápe účast ERG na této iniciativě jako začátek konstruktivní spolupráce“.