Rada začínajícím podnikatelům: Akcelerátor podá pomocnou ruku

Bez rozvoje kreativních malých a středních podniků Evropa jen těžko zvýší svou konkurenceschopnost. Uvědomuje si to i Jihomoravské inovační centrum, které spustilo projekt pro začínající podnikatele v informačních a komunikačních technologiích (ICT).

V podpoře podnikání máme rezervy

Češi se do podnikání prozatím moc nehrnou. Ve srovnání s ostatními občany EU je naše ochota postavit se na vlastní nohy podprůměrná. Jenomže ekonomiku ženou vpřed právě odvážné podnikatelské plány.

V posledních letech se však zdá, že přinejmenším mentalita mladých lidí se začíná měnit. Institut  rozvoje podnikání (IDE) při VŠE v dubnu letošního roku uskutečnil průzkum, podle nějž více než polovina stávajících vysokoškolských studentů do budoucna plánuje založení vlastní firmy. Před rokem se k podobné vizi  přiznalo „jen“ 46 % z nich. Bohužel pouze menšina se do podnikání pustí už během studií, přestože toto životní období je pro start nejvhodnější.  

Důvodů studentské pasivity je více. Vysoké školy se ještě nenaučily spolupracovat se soukromým sektorem (Euractiv 22.7.2010). Studentům také chybí odborné zkušenosti a finanční prostředky.

Jihomoravské inovační centrum (JIC) a firma Microsoft  podaly aktivním studentům pomocnou ruku.  Jejich společný projekt je, zdá se, velkým úspěchem.

Nejlepší dostali šanci

Vzdělávací projekt MIC Akcelerátor, určený pro studenty technických  středních a vysokých škol, se rozběhl v neděli 28. března. Z přihlášených zájemců bylo vybráno 21 studentů, kteří vytvořili šest projektových týmů s předpokladem vzniku nových ICT firem. Účast je pro všechny bezplatná.

Jednoletý studijní program se skládá z devíti víkendových workshopů, individuálních odborných konzultací a technických seminářů, z nichž budou pro jednotlivé týmy plynout pracovní úkoly.

Michal Hrabí, manažer Microsoft inovačního centra (MIC), prozradil, že cílem není podnikatelsky vzdělávat všechny účastníky po celou dobu programu. Postupně budou vytipováni ti, kteří mají šanci uplatit se na trhu. Životaschopným projektům bude nabídnuta tzv. inkubace v JIC. Inkubované firmy budou moci využívat výhodné mikropůjčky, získají prostory pro svoje podnikání a v případě zájmu jim budou poskytovány konzultační a propagační služby.

Účastníci si program pochvalují

Oslovení členové projekčních týmů podání přihlášky rozhodně nelitují. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborná pomoc je často k nezaplacení. Jak pro EurActiv poznamenává Martin Novák, specialista na webové operační systémy z týmu Albiero Solution: “Od Akcelerátoru nečekáme, že náš bude vodit za ručičku, spíše rady a korekce… Na podzim budeme mít konzultace přímo s vývojáři Microsoftu z USA, kteří pomohou s medializací našeho podnikatelského záměru.“ Do budoucna by se Novák rád stal účastníkem inkubátoru JIC.

Chválou nešetří ani Boris Procházka z týmu Gina. Do Akcelerátoru se přihlásil se svými dvěma spolužáky během studia posledního ročníku VŠ. Začínající podnikatel si na vzdělávacím programu cení především odborných rad od lidí z praxe, bezplatného zapůjčení testovacích zařízení a pomoci při prezentaci aplikace GINA v médiích. Navíc by uvítal snad jen možnost zažádat si o výzkumný nebo přímo dotační grant, např. z EU. 

Podnikatelský projekt zachraňoval lidské životy na Haiti

Zmíněný projekt GINA rozhodně patří k těm velmi nadějným. Jeho autoři vytvořili software určený pro týmovou spolupráci záchranářů v extrémních podmínkách. Aplikace podporuje orientaci záchranářů v neznámém prostředí a umožňuje jim udržovat kontakt s ostatními prostřednictvím kresby na displej, krátké textové zprávy nebo fotografie z vestavěného fotoaparátu.

V dubnu byl tento vysoce efektivní produkt testován na zemětřesením postiženém ostrově Haiti. V květnu jeho tvůrci zvítězili v národním kole prestižní technologické soutěže Image Cup 2010. Není divu, že se Jihomoravské inovační centrum rozhodlo tento záměr dotovat a uvádí jej jako argument, proč je dobré podporovat lokální softwarovou ekonomiku.