Rada schválila směrnici o softwarových patentech

směrnice o softwarových patentech

Po deseti měsících patového stavu schválili včera ministři členských zemí EU, v rámci jednání Rady pro hospodářskou soutěž a vnitřní trh, znění kontroverzní směrnice o softwarových patentech. Evropský parlament postup Rady, která neschválila většinu připomínek EP, silně kritizuje.

Návrh směrnice, který vytvořila Evropská komise, podporuje spíše velké firmy zaměřené na výrobu softwaru, které si přejí maximální patentovou ochranu. Odpůrci tvrdí, že zavedení přísných patentů zničí spoustu malých programátorských firem. Za schválení směrnice v Bruselu lobovali zástupci jednotlivých velkých firem (Nokia, Philips a Siemens) i zástupci asociací sdružujících velké podniky, například EICTA (Microsoft, SAP, Sony, IBM, Nokia, Thomson, Apple a EADS).

Směrnice prošla v Radě EU kvalifikovanou většinou. Proti se postavilo pouze Španělsko. Itálie a Belgie se zdržely hlasování. Šest zemí trvalo na tom, aby jejich výhrady byly připojeny k zápisu ze zasedání ve formě zvláštních prohlášení – byly to Polsko, které blokovalo jednání o této směrnici od května loňského roku, Maďarsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Dánsko, Portugalsko a Kypr.

ČR návrh podpořila už v květnu loňského roku, protože navrhovaná úprava není v rozporu s patentovou praxí v Česku. „Většina softwarového průmyslu a profesních sdružení směrnici podporuje a pro Českou republiku má nulový dopad,“ řekl ČTK místopředseda vlády Martin Jahn. Podle Jahna může mít směrnice negativní dopad na malé podniky, ČR se ale snaží přilákat ty velké.

Text se nyní vrátí ke druhému čtení do Evropského parlamentu, který je ke směrnici naladěn vesměs kriticky. Při prvním čtení EP návrh výrazně pozměnil ve prospěch drobných uživatelů softwaru. Členské státy ovšem nevzaly mnohé dodatky v potaz. Při druhém čtení nelze navrhovat jiné pozměňovací návrhy než ty, které již byly předloženy v prvním čtení. Příslušná zpráva musí být schválena nadpoloviční většinou všech poslanců. Lze předpokládat, že se EP vysloví do léta. Jelikož určitě neschválí směrnici v dnes přijaté podobě, bude asi následovat složité smírčí řízení s Radou EU.

Návrh směrnice ostře kritizovala místopředsedkyně výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Zuzana Roithová, která jej považuje za diskriminační vůči malým a středním podnikům v počítačovém sektoru a obviňuje EK, že neposoudila dopad na nové členské státy, které nová úprava zasáhne nejcitelněji.