Rada odsouhlasila zjednodušení regulace balení produktů

Rada EU včera přijala upravený návrh Komise na zjednodušení legislativy regulující velikost balení zhruba 70 produktů od nealkoholických nápojů po zubní pasty. Návrh musí ještě odsouhlasit Evropský parlament.

Dvě stávající směrnice byly vytvořeny v 70. letech, protože některé členské země blokovaly kvůli způsobu balení produktů jejich přístup na svůj trh. Bylo dohodnuto, že dodržování určitého způsobu balení produktů bude fungovat jako vstupenka pro obchodování v rámci společenství. V současné době upravuje evropská legislativa způsob balení a velikosti u zhruba 70 produktů, od zmrzliny po lepidla. Rybí prsty mohou být pro prodej na vnitřním trhu dodávány pouze v 8 různých baleních od 150 gramů do 1.8 kg, zubní pasty zase například pouze v devíti různých formách obalů. Členské státy kromě toho u některých produktů uplatňovaly ještě své národní regulace.

Až na způsob balení vín a lihovin Rada včera tato pravidla uvolnila. Dvě směrnice a 25 národních nařízení by mělo být nahrazeno jedinou legislativní úpravou, která nebude stanovovat konkrétní pravidla pro balení jednotlivých produktů. Francie, Řecko, Španělsko, Kypr a Itálie si nicméně prosadily, že jejich národní pravidla pro balení másla, těstovin, kávy a cukru zůstanou zachována nejméně dalších pět let. Jak ale uvedl komisař pro vnitřní trh Günter Verheugen, státy nesmí blokovat dovoz uvedených produktů z jiných členských zemí na základě odlišnosti způsobu balení od jejich domácích norem. „Spotřebitelé budou mít větší výběr, stejně jako obchodníci a výrobci zase větší možnost flexibility,“ dodal Verheugen.

Zjednodušení této legislativy je součástí boje Evropské komise proti nadměrné legislativní zátěži a regulaci. I když bylo kompromisu nakonec dosaženo, je, jak píší Financial Times, bitva Komise o balení produktů s některými členskými státy důkazem toho, že agenda „lepší regulace“ nemá všeobecnou podporu členských zemí. Komisař Verheugen ale považuje dosažený výsledek za úspěch. „Tento návrh je malý, ale důležitý krok ke změně image EU jako orgánu, který nadměrně reguluje,“ uvedl. „Vyslali jsme jasný a pozitivní signál, že EU myslí boj s nadměrnou legislativní zátěží vážně,“ dodal. Komise si v rámci tohoto boje stanovila ambiciózní plán prosadit do konce tohoto roku 54 zjednodušení unijní legislativy. Do konce července se jí ale podařilo prosadit pouze pět návrhů.