Průzkum EurActivu odhalil zákulisí unijní lobby

Většina evropských průmyslníků připouští, že zvlášť v čase krize je nezbytné ovlivňovat směřování evropské politiky pomocí lobbování. To probíhá především pomocí velkých podnikatelských federací, které jejich zájmy v Bruselu zastupují, ukázal průzkum EurActivu.

Podle 86% zástupců průmyslníků a 85% reprezentantů evropských podnikatelských komor je lobbování na půdě unijních institucí nejdůležitější činností v rámci tzv. „public affairs“ (tento výraz zahrnuje veškerý kontakt se všemi osobami, které mají vliv na určitý sektor podnikání a/nebo jsou jím ovlivňovány, tedy s tzv. stakeholdery).

Aktivity spojené s monitoringem a jednáním o připravované unijní legislativě považují za důležitější samotné podnikatelské asociace, než jejich členové. U první skupiny respondentů považuje monitoring a komunikaci za klíčové přes 80% respondentů, u podniků zastoupených v těchto asociacích přibližně 60% dotázaných. Co se nutnosti personálního zastoupení v Bruselu týká, to je samozřejmě také zásadnější pro průmyslové federace (84%), než pro jednotlivé podniky.

Obě skupiny dotázaných (asociace – 52%, podniky – 69%) se shodli, že největší výzvou při prosazování vlivu v Bruselu je sjednocení požadavků jednotlivých členů zájmové skupiny. Většina respondentů proto komunikuje se svými kolegy nejméně jednou týdně, a to zejména pomocí e-mailu (okolo 90% dotazovaných). Přes 60% respondentů si však stále „velmi cení“ osobního kontaktu.

Ze zástupců podnikatelských federací si 45% dotázaných stěžovalo, že nemohou svou funkci  plnit tak efektivně, jak by si přáli kvůli nedostatku prostředků a podle 39% z nich je problematické sladit zájmy různě velkých společností (s různými rozpočty).

Více než polovina evropských podnikatelských asociací (51%) očekává v následujících letech rozšíření své členské základny, přičemž jen 5% je přesvědčeno o opaku. Zhruba polovina zástupců průmyslníků se domnívá, že počty členů federací se nebudou měnit; 41% čeká růst. Evropské průmyslové federace se v současnosti skládají ze 35% ze samotných firem (jejichž podíl roste) a zbytek tvoří národní podnikatelské komory.

Přes 90% respondentů z korporátní sféry v průzkumu uvedlo, že členství v podnikatelských komorách je jedním z důležitých nástrojů, jak dosahovat svých cílů v rámci „public affairs“. Skoro polovina firem je proto členem aspoň 5 podnikatelských komor.

Dan Luca, šéf public relations sítě EurActiv, k výsledkům průzkumu uvedl: „Podniky postupně vstupovaly a dále vstupují do rostoucího počtu podnikatelských asociací. Zatímco dnes je polovina z nich členy více než 5 těchto organizací, v roce 2007 jich bylo jen 25%.“ Luca dodal, že většina evropských průmyslových federací zahrnuje členy ze všech zemí sedmadvacítky.

Výsledky průzkumu také ukázaly, že většina respondentů (jak federací, tak podniků) utrácí asi polovinu rozpočtu určenou na „public affairs“ v Bruselu, ale z toho jen necelá čtvrtina jde přímo na lobbování.