Průlom při jednáních o právech spotřebitelů v EU

Zdroj: Evropská komise.

Zástupci Evropské komise, Parlamentu a členských států se předběžně dohodli na konečné podobě sporné směrnice o ochraně práv spotřebitelů. Pokud nenastanou žádné další komplikace, mohla by být legislativa, která upravuje práva spotřebitelů při nákupu po internetu nebo na dálku, schválena ještě v červnu.

Právo do dvou týdnů odstoupit od nákupu nebo pravidla pro stanovování cen v internetových obchodech. To jsou jen některé ze sporných bodů, nad nimiž zástupci Komise, Parlamentu a členských států EU hledali v noci z pondělku na úterý společnou řeč.

Zatím poslední připomínkovanou verzi návrhu poslanci podpořili v březnu. Konečné schválení ale ještě odložili do doby, než si s členskými státy vyjasní některá kontroverzní místa.

Právo na odstoupení

Pokud spotřebitelé zjistí, že jim zboží, které nakoupili přes internet nebo na dálku z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, budou je mít podle poslední dohody mezi institucemi EU právo do 14 dnů vrátit.

Pokud by navíc prodejce spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy neinformoval, prodlužuje se doba vratnosti zboží na jeden rok.

Prodejce bude muset zákazníkovi peníze vrátit do 14 dnů ode dne, kdy od koupě odstoupil. Navíc má také platit, že při jakémkoliv prodeji na dálku má kupující právo od nákupu odstoupit v případě, že mu prodejce objednané zboží nedodá do 30 dnů.

Na digitální zboží se právo na odstoupení od koupě nevztahuje.

Za jakékoliv poškození zboží nebo jeho ztrátu během dodávky zákazníkovi má být podle pondělní dohody odpovědný prodejce. Ten musí také jasně uvádět svou totožnost a sídlo.

Poslanci původně požadovali, aby prodejce musel zákazníkům proplatit také veškeré náklady na vrácení zboží, jehož hodnota převyšuje 40 euro, ale členské země tento návrh odmítli.

Nyní poslanci chtějí, aby Rada podpořila jejich návrh, podle něhož by byl prodejce v případě prodeje na dálku povinen jasně dopředu uvést, jaké budou náklady spojené s vracením koupeného výrobku. Spotřebitelé tak podle poslanců budou mít lepší informace a budou se moci lépe rozhodnout o koupi. Posílí se tím navíc i soutěž mezi prodejci.

Přijetí směrnice na dohled

Členské státy musí dohodu formálně schválit do pondělí, ale poslanci očekávají, že tak učiní nejpozději ve čtvrtek 9. června.

„Bylo by dobré, aby Rada tento vyvážený kompromis, který jí nabídl Evropský parlament, schválila,“ uvedl německý europoslanec Andreas Schwab (EPP), parlamentní zpravodaj k návrhu směrnice o ochraně práv spotřebitelů.

„S takto rozsáhlou harmonizací práv na ochranu spotřebitelů se nám podařilo výrazně pokročit k dokončení jednotného vnitřního trhu, a to jak z pohledu obchodníků, tak spotřebitelů,“ dodal poslanec.

Pokud by členské státy normu skutečně tento týden podpořily, mohl by jí Parlament na plénu schválit 23. června 2011.