Předběhne Unie ve výdajích na výzkum USA?

Podle čerstvě zveřejněné statistiky Evropské komise je letos růst korporátních výdajů na výzkum a vývoj v Unii vyšší než ve Spojených státech. V nejlepší tisícovce firem v EU v této statistice figurují jen dvě společnosti z Česka.

Nově publikovaná studie Komise s názvem „The EU 2008 Industrial R&D Investment Scoreboard„ ukazuje, že množství prostředků, které podniky věnují na výzkum a vývoj se za poslední rok zvýšilo o 8,8%, což je o 1,4% více než loni. Naopak Spojené státy zaznamenaly v této statistice strmý propad: růst investic firem do výzkumu a vývoje (R&D) se snížil ze 13,3% na letošních 8,6%. „Země Unie v korporátních výdajích na R&D dohánějí mimoevropské státy,“ uvádí se ve stanovisku Komise.

„V tomto druhu investic vynikají v posledních letech především energetické firmy, které se snaží o efektivnejší využití nedostatkových zdrojů energie,“ řekl komisař pro výzkum Janez Patočnik. Nově zveřejněné údaje o růstu korporátních výdajů na výzkum a vývoj však podle Patočnika musíme dát do souvislostí. V Unii totiž jde na R&D z podnikových rozpočtů pouze asi 1% unijního HDP, zatímco v USA jsou to skoro 2%. Mnoho evropských firem totiž podle něj preferuje budování výzkumných center v zahraničí. Patočnik se domnívá, že tento trend lze zastavit pomocí vybudování jednotného trhu pro R&D na území sedmadvacítky. Lisabonská strategie hovoří o tom, že Unie by měla na výzkum a vývoj dávat asi 3% svého HDP, přičemž 2% z této částky by měla jít právě z „soukromých kapes“.

Čerstvě zveřejněná statistika Komise porovnává investice do R&D u tisíce v tomto ohledu nejaktivnějších firem z Unie s tisíci nejlepšími firmami ze zbytku světa. Na pomyslných „stupních vítězů“ měřeno absolutními částkami věnovanými na R&D se letos ocitli: Microsoft, General Motors a Pfizer. V celosvětové top 10 se objevily také tři firmy z Evropy: Nokia, Volkswagen a Daimler (páté, deváté a desáté místo). Co se týká rozdělení do sektorů, více než polovina investic do výzkumu a vývoje se realizuje ve farmacii, biotechnologiích, IT a automobilovém průmyslu. Největší meziroční růst investic vykazuje sektor zpracování ropy a zemního plynu.

Z českých firem je v tomto ohledu pravděpodobně nejdále Škoda Auto, která se však v žebříčku skrývá pod koncernem Volkswagen. Jedinými dvěma českými firmami v top 1000 tak jsou Komerční banka (353.) a Aero Vodochody (900.).