Právní výbor europarlamentu podpořil směrnici o autorském právu

"© Pixabay"

Evropská legislativa týkající se ochrany autorských práv na internetu má za sebou řadu dlouhých diskusí. Právní výbor EP dnes podpořil nejnovější znění směrnice.

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu dnes podpořil kompromisní znění směrnice o ochraně autorských práv na internetu. O sledované normě, která má posílit postavení tvůrců obsahu – jako jsou herci, hudebníci či novináři – vůči internetovým gigantům, bude plénum europarlamentu hlasovat na konci března.

Cestu k finálním přijetí návrhu nových pravidel o digitálním copyrightu přinesla dohoda rumunského předsednictví, které zastupovalo členské státy EU, a zástupců EP z poloviny měsíce.

Evropská komise návrh představila už v roce 2016 ve snaze zlepšit postavení tvůrců vůči firmám jako je Google nebo Facebook, od té doby se kolem něj tvrdě vyjednávalo a lobbovalo.

Zástupci členských zemí následně kompromis z 13. února potvrdili, nyní tak učinil i klíčový výbor EP. Schválení novinky v kompromisní podobě na plénu ale není jisté, i dnes bylo v hlasování výboru pro 16 a proti 9 europoslanců. Rozhodnutí už dnes uvítaly asociace sdružující evropské vydavatele médií.

Reforma autorského práva rozděluje Evropu, jednotný není ani Visegrád

Členské státy, Evropský parlament a Komise úspěšně zakončily téměř tříleté vyjednávání o reformě autorského práva. Sporným bodem byly články 11 a 13, které podle kritiků ohrožují svobodu internetu.

Nejvíce kontroverzí vzbuzovaly dva články navržené autorské směrnice. Rozdílné pozice se objevily nejen mezi členskými státy, ale i různými zájmovými skupinami. Ani země Visegrádu přitom nebyly výjimkou – jejich postoj k článkům 11 a 13 se v průběhu vyjednávání vyvíjel a dosud se výrazně liší.

Zatímco článek 13 zavazuje internetové platformy typu Ulož.to k filtrování obsahu a ochraně autorských práv, článek 11 se týká mimo jiné zveřejňování titulků a perexů ve vyhledávačích, na sociálních sítích či u služeb jako jsou Google News. Aktuální znění textu říká, že úryvky obsahující více než velmi stručný výtah budou moci platformy sdílet pouze, pokud si obstarají licenci od vydavatele.

ČR byla k návrhu původně skeptická

Pozice České republiky se během vyjednávání značně vyvinula. Původně spíše rezervovaný až odmítavý postoj k reformě se nakonec změnil v souhlasné stanovisko s kompromisem vyjednaným v Radě. Česká vláda se tak během finálního hlasování vyslovila pro návrh.

„ČR od počátku vyjednávání usiluje o vyvážený text směrnice, zajišťující rovnováhu práv a zájmů všech dotčených subjektů, tvůrců, uživatelů i spotřebitelů. Aktuální znění kompromisního návrhu zohledňuje zcela nebo ve značné míře připomínky vznesené Českou republikou,“ uvedla Petra Hrušová z ministerstva kultury ČR.