Pomůžou českým firmám kvóty pro počet žen v jejich vedení?

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Ambro.

Přes snahu Evropské komise pracuje ve vrcholovém managementu evropských podniků pouze 12 % žen. Pomoci by jim mohla plánovaná kvóta, podle které by mělo být v nejvyšším vedení firem do roku 2015 minimálně 30 % žen. S tímto nařízením však nesouhlasí významné české managerky ani česká veřejnost.

Vrcholný management evropských firem tvoří z 88 % muži, v českých firmách je toto číslo dokonce 92 %. To je důvodem, proč Evropská unie v čele s eurokomisařkou pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding už několik let uvažuje o zavedení kvóty, která by měla zaručit vyšší počet žen ve vedení firem (EurActiv 15.7.2010).

Tato genderová kvóta, která by měla být podle nedávné zprávy Evropské komise 30 %, však podle mnohých není tím nejlepším krokem, který by mohl pomoci ženám ve vedení firem.

„Podle mne pouze paušální zavádění kvót bez dalších podpůrných opatření je nešťastné řešení. Firmy by měly podporovat ženy ve vedoucích pozicích jinými prostředky než zavedením kvót,“ uvádí Michaela Chaloupková, ředitelka divize nákup a členka představenstva společnosti ČEZ.

S tím souhlasí i ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková: „Jsem přesvědčena o tom, že schopné ženy se dokážou prosadit i bez kvót. Zdravotnictví se postupem let významně feminizovalo, i když ne do takové míry jako například školství. I tak to považuji v našem oboru za škodlivé.“

Česká společnost jednoznačně proti

Se zavedením kvót však nesouhlasí nejen některé české managerky, ale i česká veřejnost.

Podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos pro společnost KPMG Česká republika s tímto krokem souhlasí pouze 19 % Čechů, naopak 56 % je vyloženě proti.

Více než polovina z těch, kdo se vyjádřili pro zavedení této kvóty, se pak vyslovila pro minimálně padesátiprocentní účast žen v managementech firem.

„Průzkum jasně potvrzuje vžitou nedůvěru Čechů k uměle zaváděným pravidlům, která by zvýhodňovala určitou skupinu obyvatel před jinou,“ komentuje tato čísla Blanka Dvořáková ze společnosti KPMG Česká republika, která se studiem této problematiky zabývá.

Ženy mohou týmu významně pomoci

Přestože podle citovaných českých managerek není zavádění třicetiprocentní kvóty tím nejlepším krokem, ženy by podle nich v managementu podniků jednoznačně zastoupeny být měly. Jejich přítomnost má prý na vedení firem dobrý vliv.

„Vyvážené týmy složené z mužů i žen jsou mnohem výkonnější než třeba výhradně mužské týmy,“ tvrdí Chaloupková.

„Ženy jsou v řešení problémů často pragmatičtější a důslednější než muži, jsou orientovány na výsledek a velmi respektují čas. Na druhou stranu jsou empatické a schopné tuto vlastnost využívat při řízení,“ dodává Jurásková.

Podle Dvořákové z KPMG není situace ve všech odvětvích stejná, v některých oborech jsou ženy úspěšnější.

„Tradiční doménou něžného pohlaví je zdravotnictví, kde se v České republice daří mezi muži prosadit více než čtvrtině. Hranici deseti procent překročily ženy překvapivě také v odvětví IT a technologií. Naopak nejhůře si vedou technické obory jako doprava či petrochemie, kde je žen jen okolo čtyř procent,“ hodnotí situaci.