Pokud úřady malým a středním podnikům nezaplatí do 30 dnů, čekají je pokuty

Orgány veřejné správy budou muset svým smluvním partnerům zaplatit nejpozději do 30 dnů, jinak budou čelit finančním sankcím. Opatření je součástí dodatku novely směrnice o opožděných platbách, který včera předložila Evropská komise.

Souvislosti:

Novelizace směrnice o opožděných platbách je jedním ze čtyř legislativních návrhů obsažených v Aktu pro malé a střední podniky (Small Business Act), který Komise předložila vloni v červnu.

Původní směrnice byla přijatá v roce 2000 a její novelizace je považována za nejméně sporný bod celého Aktu. I přesto ale Komise s jejím předložením, které oznámila již před několika týdny, váhala, neboť se vyskytly obavy, že by přísnější pravidla mohla ovlivnit svobodu k uzavírání smluv.

Dodatek byl jedním z klíčových požadavků malých a středních podniků. Platební neschopnost smluvních partnerů ohrožuje právě menší firmy, především ty, které se nachází v počáteční fázi podnikání.

Témata:

Návrh novely je jedním z legislativních opatření, jejichž schválení předpokládá Akt pro malé a střední podniky. Návrh by měl pomoci malým a středním podnikům, které získají veřejnou zakázku a které se díky opožděným platbám ze strany veřejného zadavatele mohou dostat do finančních potíží.

Pokud návrh schválí Evropský parlament a členské státy, budou muset státní orgány, vlády a evropské agentury malým a středním podnikům vyplatit kompenzaci za vzniklé náklady a paušálně stanovený úrok ve výši 5% z dlužné částky počínaje prvním dnem prodlení.

Podle Evropské komise jsou opožděné platby problémem v celé Evropě a veřejné orgány proto vyzývá, aby šly ostatním dlužníkům příkladem a své závazky vyrovnaly do 30 dnů.

Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, který je odpovědný za podnikání a průmysl, je přesvědčen, že takové opatření pomůže malým firmám uvolnit tlak vznikající v souvislosti s finanční krizí.

„Opožděné platby ze strany veřejné správy bychom již neměli tolerovat. Dnešní návrh představuje důležitý impuls, který pomůže překonat hospodářskou krizi tím, že zamezí dalším bankrotům, zlepší podnikové cashflow a dlouhodobě tak posílí konkurenceschopnost evropských podniků,“ uvedl komisař.

Evropská asociace živnostníků a malých a středních podniků UEAPME návrh přivítala, ale zároveň dodala, že je třeba jej ještě vylepšit.

Právo na kompenzaci vzniklých nákladů i návrh, který veřitelům umožňuje požadovat na dlužníkovi úrokovou sazbu z prodlení bude pro veřejné orgány představovat dobrou motivaci k včasnému splacení závazků, říká UEAPME.

Nelíbí se jí ale, že směrnice nakonec neupravuje transakce mezi podnikateli a privátními klienty. Malé podniky tak zůstanou ohrožené platební neschopností soukromých odběratelů.

„I přes dobré záměry a chvályhodnou snahu komisaře Verheugena není dnešní návrh pro malé podnikatele úplně ideální,“ říká generální tajemník asociace Andrea Benassi.

Benassi dále uvedl, že malé a střední podniky stále více znepokojují soukromí klienti, a to zejména v současné hospodářské situaci. Vyjádřil navíc nespokojenost nad ustanovením, které veřejným institucím umožňuje platební podmínky rozšířit v případech, kdy je to „objektivně odůvodnitelné“.

Benassi Evropský parlament a Evropskou radu vyzval, aby tyto „nedostatky“ odstranily.

Kladného přijetí se návrh dočkal od generálního tajemníka asociace obchodních a hospodářských komor Eurochambres Arnalda Abruzziniho. Podle něj je návrh třeba schválit do konce roku 2009.

Přestože má podle něj novela pouze omezený rozsah, představuje „důležitý krok, který konkrétně pomůže evropským podnikatelům, zejména těm malým, které na jedné straně dusí opožděné platby a na druhé potíže při získávání bankovních úvěrů“.

Průzkum Eurochambres podle Abruzziniho ukazuje, že „zvýšení doby splatnosti ze strany veřejných institucí zaznamenalo 43% respondentů a v případě soukromých klientů je situace ještě horší – s delšími prodleními se nyní potýká 60% podniků“.

Další kroky:

  • Návrh musí nyní projednat členské země a Evropský parlament.