Podpora převzetí firem může zachránit „miliony pracovních míst“

Pokud by se novým vlastníkům dostalo adekvátní podpory, dalo by se v Evropě zachránit až 2,8 milionů pracovních míst, říká evropské sdružení hospodářských komor Eurochambres.

Podnikatelé se obávají, že všeobecný trend, který v Evropě vyzývá k podpoře nově vznikajících firem, přehlíží, že neméně důležitá je i ochrana stávajících podniků. Podle Eurochambres každoročně v Evropě zaniknou tisíce malých (často rodinných) firem pouze proto, že není nikdo, kdo by řízení firmy převzal poté, co majitel firmy odejde do důchodu nebo se z jiných důvodů rozhodne podnik opustit.

Na závěr Evropského týdne malých a středních podniků (MSP) představila Eurochambers minulý týden v Madridu výsledky projektu „Podej ruku MSP“. Smyslem celého projektu, na němž se podílely hospodářské komory z 18 členských zemí (ČR mezi nimi nebyla), bylo podpořit podnikatele, které se rozhodnou řízení firmy od původních vlastníků převzít.

Podle Eurochambres se v EU význam podobných změn ve vedení podniků podceňuje, a to i přesto, že odhady naznačují, že během následujících deseti let třetina podnikatelů odejde do důchodu, což ročně ovlivní v průměru až 690.000 MSP.

Z průzkumů vyplývá, že většina vlastníků podnik jednoduše zavře a u firem, které převezme nový vlastník je pravděpodobné, že ve 20 % případů podnik do pěti let zkrachuje.

„Nové firmy jsou z hlediska hospodářského růstu nepostradatelné, ale není pochyb o tom, že daleko efektivnější je udržet zavedené podniky a pracovní místa,“ říká Ben Butters, ředitel sekce pro záležitosti EU v Eurochambres.

„Po celé Evropě je třeba zavést opatření, která budou usnadňovat přebírání firem novými vlastníky a pomohou tak zajistit, aby řada úspěšných firem a pracovních míst nezanikla,“ dodává.

Užitečným nástrojem v tomto ohledu může být mentoring – metoda při níž jsou méně zkušení podnikatelé, kteří čerstvě převezmou zavedený podnik, vedeni zkušenějšími podnikateli (tzv. mentory).

Této metody ostatně využíval i zmíněný pilotní projekt Eurochambres, který byl financován Evropskou komisí, a který 890 podnikatelům přiděloval na dobu deseti dnů osobní kouče.

Díky projektu se podařilo zjistit, jaké znalosti a dovednosti podnikatelé potřebují k úspěšnému převzetí zavedené firmy. Ukázalo se například, že podniky často potřebují trénink v takových oblastech jako je firemní účetnictví a finance, strategické řízení, lidské zdroje nebo přístup k financím.

Butters dodal, že mentoring je jedním z příkladů, jimiž je možné maximalizovat šance firem na přežití. Podobné programy by se podle jeho mínění měly rozběhnout po celé Evropě.