Podnikatelé chtějí „záruční fond pro malé a střední podniky“

Sdružení evropských obchodních a hospodářských komor Eurochambres navrhuje, aby EU poskytla bankám zvláštní záruky v objemu 5 miliard eur za úvěry malým a středním podnikům. Fond by spravovala Evropská investiční banka a malé a střední podniky by z něj mohly dostat půjčky v celkovém objemu až 350 miliard eur.

Generální tajemník Eurochambres Arnaldo Abruzzini EurActivu sdělil, že řada podniků, které by se jinak na trhu bez potíží udržely, krachují jenom kvůli zpožděným platbám a omezenému přístupu k úvěrům. Peníze z evropského plánu obnovy by se mohly zhodnotit až 70 násobně v případě, že se použijí na podporu úvěrů pro drobné podnikatele.

„Návrh by znamenal záruku ke stávajícím zárukám, které již nyní některé členské státy poskytují, a sloužil by také jako záruka v zemích, kde v současné době žádný podobný systém neexistuje,“ uvedl.

Banky od malých a středních podniků nyní při žádosti o úvěr požadují větší míru zajištění než v minulosti. „Záruky od Evropské unie by řešení tohoto problému výrazně pomohly. Navrhujeme začít s 5 miliardami,“ říká Abruzzini.

Toto opatření je jedním z mnoha návrhů, které by podle Eurochambres mohly malé a střední podniky ochránit před dopady finanční krize. Podnikatelé své návrhy včera předložili švédskému premiérovi Frederikovi Reinfeldtovi ve Stockholmu.

V dokumentu, který Eurochambres předaly švédské vládě, která předsednictví v Radě EU převezme 1. července od České republiky, podnikatelé kritizují Evropskou komisi za to, že stále ještě nepředložila „již tak silně opožděnou“ novelu směrnice o opožděných platbách.

Na základě návrhu novely, kterou měla Komise zveřejnit již před několika týdny, budou státní a veřejné instituce podle dostupných informací muset zaplatit svým smluvním partnerům do 30 dnů.

Podnikatelé dále švédské předsednictví vyzvali, aby připravilo novou strategii pro růst a zaměstnanost, která by se zakládala na stávající Lisabonské smlouvě, jejíž platnost příští rok skončí.

Chtějí také, aby Švédsko vyvinulo na evropské instituce tlak, aby do systému elektronicky zadávaných veřejných zakázek integrovaly také elektronické podpisy, snížily administrativní požadavky u tohoto typu smluv a zajistily urychlenou implementaci Aktu pro malé a střední podniky (Small Business Act; viz např. EurActiv 4.6.2008).

Eurochambres navrhují, aby vznikl harmonogram monitoringu implementace Aktu v členských státech a aby pokračovaly konzultace k otázce jak zajistit, aby se princip „myslete nejprve na malé“ důsledně uplatňoval na všech politických úrovních.

Implementaci Aktu pro malé a střední podniky a aktualizaci směrnice o opožděných platbách označila za prioritu i zvláštní vyslankyně Komise pro malé a střední podniky Françoise Le Bail.