Po rozšíření EU stoupl počet kamionů na českých silnicích o polovinu

Ministerstvo dopravy České republiky odhaduje, že se po českých silnicích pohybuje v současné době až o polovinu více kamionů než před vstupem České republiky do Evropské unie. Hranice přejíždí zhruba o 200.000 kamionů měsíčně více než v předchozím roce.

Za nárůst počtu kamionů na českých silnicích může vstup České republiky do Evropské unie, který přinesl exportním firmám větší odbyt v zahraničí a který výrazně urychlil odbavení kamionů na hranicích. Dalším důvodem je zavedení elektronického mýtného v Německu od 1. ledna 2005. Část řidičů se německým placeným dálnicím vyhýbá přes české území.

Po rozšíření EU se sice zrychlilo odbavování kamionů na hranicích a nárůst exportu přinesl dopravcům nové zakázky, zvýšil se však tlak konkurence v nákladní automobilové dopravě především z nových východních zemí EU. Nejnebezpečnější konkurence pochází podle českých dopravců ze Slovenska a Polska.

Česká republika hodlá jízdy kamionů s nosností nad 7,5 tuny po 970 kilometrů dlouhé síti dálnic a rychlostních silnic zpoplatnit. Vybírání poplatku za průjezd po celé síti silnic, podobně jako je tomu ve Švýcarsku, zatím neumožňuje legislativa Evropské unie. Česká republika také po kritice Evropské komise zvýšila četnost kontrol povinných přestávek řidičů kamionů, dálničních známek a dodržování maximální povolené hmotnosti.