Připravuje se nová dohoda o leteckém provozu s Austrálií a Novým Zélandem

Evropská komise včera oznámila, že se shodla na návrhu smlouvy, který by měl všem evropským leteckým společnostem umožňovat směřovat své lety bez omezení do Austrálie nebo na Nový Zéland.

Nově připravovaná smlouva by měla plošně ošetřovat problematiku leteckých společností ze všech členských zemí Evropské unie a nahradit tak dosavadní bilaterální smlouvy členských států s Austrálií a Novým Zélandem. Všechny evropské letecké společnosti by tak měly mít v případě zavádění a provozování svých letů do Austrálie nebo na Nový Zéland rovné podmínky.

Evropská komise uzavřela v posledních sedmi měsících podobné smlouvy s Chile, Gruzií, Libanonem, Ázerbajdžánem, Chorvatskem, Bulharskem, Rumunskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Makedonií, Singapurem, Marokem a Ukrajinou. Evropská komise vedla jednání při uzavírání všech smluv na základě mandátu, který obdržela od Rady ministrů.

Se Spojenými státy, Austrálií, Ruskem a Čínou se počítá pro druhou fázi vyjednávání, ve které by se jednalo o vytvoření jednotného transatlantického trhu letecké dopravy. Jednání se budou týkat především právního ošetření letecké dopravy a otázek regulace. Evropská komise má v současné době potvrzený mandát pro vedení vyjednávání se Spojenými státy.