Patent společenství – jedna z priorit českého předsednictví

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra minulý týden zdůraznil, že si Unie musí pospíšit na cestě k takzvanému patentu Společenství. Nynější systém popsal jako „rozdrobený a neefektivní“. Brzdí podle něj sedmadvacítku při dosahování cílů vytyčených v rámci Lisabonské strategie.

Souvislosti:

První snahy o vytvoření tzv. patentu Společenství se datují do roku 2003, nicméně jakýkoliv pokrok v této otázce byl až doposud znemožněn technickými a právními obtížemi. K oživení debaty o novém patentu přispělo minulý rok francouzské předsednictví. Ani tomu se ho ale nepovedlo prosadit do schvalovaného Small Business Act (Akt o drobném podnikání) a to i přes to, že na jeho nutnosti panuje mezi členskými státy jednohlasná shoda.

Současné evropské patentové zákonodárství je pro podnikatele značně svazující: získání patentu může trvat až 44 měsíců (tedy více než dvojnásobek ve srovnání s Japonskem nebo USA) a cena za něj je navíc pětkrát vyšší než ve Spojených státech a třikrát vyšší než v zemi vycházejícího slunce. Mnoho malých a středních podniků (SMEs) zaměřených na inovace tak obchází složitou administrativní proceduru na starém kontinentě odchodem na opačný břeh Atlantiku – do USA.

Témata:

Alexandr Vondra, který minulý týden přednesl hlavní řeč na „Microsoft’s fifth annual Growth and Innovation Day“, uvedl, že vysoká cena získání a udržení patentu v Unii je zejména pro SMEs významnou bariérou a navíc zpožďuje uvádění nových produktů na evropský trh.

„V čase krize je klíčová motivace podniků k inovacím. Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví může mít pro SMEs, které jsou motorem národního hospodářství a podle mnoha studií předčí velké společnosti v inovačním potenciálu, fatální důsledky,“ prohlásil Vondra.

Český vicepremiér zdůraznil nutnost zrychlení vyjednávání o patentu Společenství. Navíc podle něj bude nezbytné nalézt další cesty k úsporám pomocí zjednodušení administrativních požadavků nutných pro získání patentu. „České předsednictví je hluboce přesvědčeno o důležitosti této záležitosti a je připraveno ji prosadit,“ zdůraznil Vondra.

O patentu společenství se minulý čtvrtek jednalo také na Radě pro konkurenceschopnost, které se shodla na nutnosti „zintensivnit“ jednání o novém patentovém systému v Unii.

Alexandr Vondra se ve svém vystoupení též zmínil o problému bariér pro pohyb výzkumných pracovníků mezi zeměmi Unie. České předsednictví hodlá podle Vondry navázat na práci Francouzů a posunout vpřed budování tzv. European Research Area (ERA), která by měla významně přispět ke koordinaci výzkumných aktivit v rámci Unie.

„Není normální, že se Unie může pochlubit tak málo technologickými centry i přes to, že má k dispozici řadu vynikajících výzkumných týmů. A také není normální, že Evropa nemá v nejlepší dvacítce světových technologických univerzit ani jednoho zástupce,“ vysvětlil Vondra.

České předsednictví hodlá překonat rozdrobenost evropského výzkumu a zaměří se především na spolupráci v rámci malých členských států Unie, slibuje vicepremiér, který od takových snah očekává překonání limitů v oblasti financí i lidských zdrojů. Závěry Rady pro konkurenceschopnost akcentují podobné priority jako Vondra: ERA, propojení národních výzkumných týmů nebo rozvoj technologických clusterů.

Další kroky:

  • 17. března: V Bruselu se uskuteční seminář o ochraně duševního vlastnictví s podtitulem „Udržitelná evropská znalostní ekonomika zaměřená na inovace“.

  • 28.-29. dubna: Konference „Výzkumníci bez bariér“ se bude konat v Praze.