EU má zrecyklovat 85 % elektrošrotu

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: withassociates.

Evropský parlament chce usilovat o větší efektivitu nakládání s elektroodpadem v Evropské unii. Včera (3. února) za tímto účelem zpřísnil pravidla pro sběr a recyklaci elektrického a elektronického odpadu, jehož objem v členských zemích nebezpečně roste.

Podle odhadů Evropské komise každý Evropan v současnosti vyprodukuje ročně asi 17-20 kg elektroodpadu, který zahrnuje například staré televizory, počítače, mobilní telefony, ledničky či varné konvice, nebo jen elektrické a elektronické součástky.

Jelikož tento druh odpadu může obsahovat nebezpečné látky, např. arzen, rtuť, olovo, chrom, PVC aj., odděluje se od komunálního a směsného odpadu. Jeho sběr, likvidace a nakládání je ošetřeno přísnými pravidly.

V Evropské unii tato pravidla upravuje směrnice o odpadu z elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE; z angl. Waste from Electrical and Electronic Equipment) z roku 2003. Směrnice ale pro svou komplikovanost, nákladnost a celkovou nemožnost implementace nikdy nevstoupila v platnost, a unijní instituce se proto snaží o její efektivní revizi.

Evropský parlament včera (3. února) v prvním čtení schválil její přepracovanou verzi – 580 europoslanců hlasovalo pro její přijetí, 37 poslanců se postavilo proti a 22 se hlasování zdrželo.

Nová pravidla by se měla týkat veškerého elektroodpadu s tím, že výjimka bude platit pro pevné instalace, nástroje velkých rozměrů nebo vojenské zařízení či stroje.

Příští měsíc se budou směrnicí zabývat ministři životního prostředí.

Je to „ekologická bomba“

A co vlastně europoslanci odsouhlasili? Hlavním cílem schváleného dokumentu je zlepšit sběr a recyklaci elektronického odpadu – v současné době se totiž daří recyklovat pouze 33 % elektrošrotu. Nová směrnice proto nařizuje členským státům, aby do roku 2016 sesbíraly 85 % elektroodpadu, který vyprodukují.

„Nedostatečné zajištění řádného sběru, zpracování, využití a odstraňování odpadů  z elektrických a elektronických zařízení je nevyhnutelně spojeno s negativními dopady na životní prostředí i zdraví obyvatel,“ vysvětluje europoslanec Jan Březina z Evropské lidové strany.

Jeho kolega z frakce socialistů Pavel Poc elektroodpad dokonce označuje za „ekologickou bombu“.

„Jde o velmi vážný problém,“ říká a dodává: „V současné době se v Evropě recykluje pouhých 33 procent elektroodpadu, dalších třináct mizí na skládkách a skoro u poloviny vůbec není známo, kde končí.“

Elektroodpad z EU je totiž velmi často ilegálně vyvážen do rozvojových zemí na africkém či asijském kontinentě, kde je mnohdy zpracováván v nevyhovujících podmínkách (někdy i dětmi). Tomu by nyní měly bránit zpřísněné kontroly na hranicích a garance vývozce, že vyvážený materiál lze znovu použít. 

Znečišťovatel platí

Zákonodárci se také dohodli na tom, že dojde k lepšímu rozložení nákladů spojených se sběrem, zpracováním, využitím a odstraňováním odpadů z elektronických zařízení domácností mezi výrobce, prodejce a spotřebitele. Podle zásady „znečišťovatel platí“ by výrobci elektrospotřebičů měli přispívat na sběr a zpracování odpadu.

Doposud platilo, že tyto náklady nesly místní úřady (v případě ČR obce), které provozují sběrny.

Spotřebitelé by také měli mít možnost vracet elektrické či elektronické zařízení malého objemu přímo prodejcům, aniž by si museli kupovat nové.

Registrace

Směrnice si také klade za cíl co nejvíce snížit byrokracii a administraci pro podniky. K tomu by měla výrazně přispět plánovaná harmonizace národních pravidel pro registraci a předkládání zpráv.

Europoslanci rovněž odklepli celkové snížení počtu kategorií elektronického odpadu.