Pakt s Korejci vyvolal kritiku automobilek

Evropská unie včera s Jižní Koreou podepsala dlouho očekávanou dohodu o volném obchodě, která by měla ulehčit vzájemnou výměnu zboží a služeb v celkové hodnotě okolo 100 miliard eur. Na novou smlouvu s Korejci se však snesla kritika byznysmenů především z řad vlivné automobilové lobby.

Souvislosti:

Soul a Brusel vyjednávaly o volném obchodu od dubna 2007 do července 2009. Pro Evropskou unii jsou exporty do třetích zemí velmi důležité – tvoří asi 10 % HDP a díky nim existují miliony pracovních míst. Přímé vývozy však nejsou vše, vzájemná obchodní výměna má samozřejmě dlouhodobý pozitivní vliv na unijní vnitřní trh.

Asijské ekonomiky nabízejí, především díky jejich raketovému růstu, řadu příležitostí, které je ovšem kvůli mnoha bariérám obtížné využít. Evropští podnikatelé už několik let žádají, aby jim asijské státy zlepšily podmínky pro jejich fungování na tamních trzích.

Země sedmadvacítky proto pověřily Evropskou komisi k vyjednávání o dohodách o volném obchodu s Indií, Jižní Koreou a zeměmi skupiny ASEAN.

Nová smlouva s Jižní Koreou by měla vstoupit v platnost v druhé polovině příštího roku, tedy pokud ji schválí Evropský parlament a národní parlamenty.

Témata:

Obchodní dohoda s Jižní Koreou je nejdůležitější smlouvou tohoto druhu, kterou kdy Unie s nějakou třetí zemí podepsala, pochlubila se v prohlášení Evropská komise. Měla by přinést okolo 19 miliard eur do kapes evropských exportérů a přibližně 12 miliard jejich protějškům vyvážejícím naopak z Koreji do Evropy. Jak? Odstraněním tarifních i netarifních bariér ve vzájemném obchodu.

„Pro EU je toto první dohoda o volném obchodu v jednadvacátém století, která vytváří úzké hospodářské vazby s jiným rozvinutým hospodářstvím. Otevře nové tržní příležitosti pro evropské společnosti působící ve službách, výrobě a zemědělství,“ uvedla komisařka pro obchod Catherine Ashton. „Tato dohoda je zvláště důležitá s ohledem na současné hospodářské klima, neboť pomáhá v boji proti hospodářskému poklesu a vytváří nové pracovní příležitosti,“ dodala.

Mezi unijní a korejskou ekonomikou se během roku 2008 protočilo zboží v celkové hodnotě okolo 65 miliard eur. Většinu z tohoto objemu činil dovoz z Koreje do Evropy, nicméně to by se do budoucna mohlo změnit – unijní firmy totiž vidí v asijském státě značný potenciál. Už příští rok přestanou platit při dovozu do Koreji cla (1,6 miliardy eur ročně) a odbourat by se měla i řada netarifních překážek v podobě různých regulací hlavně v sektorech výroby automobilů, léků nebo elektroniky.

Buďme konkrétnější. Během následujících tří let odpadne 99,4 % cel, která zatěžovala evropské exportéry, a 95,8 % cel pro korejské vývozce. Hned se vstupem dohody v platnost dojde ke zrušení zhruba tří čtvrtin tarifních bariér.

To je náš píseček

Podpisy na dohodě ještě nestačily oschnout a už se na ní snesla vlna kritiky vlivné automobilové lobby. Smlouva prý jde proti zájmům významných evropských průmyslových odvětví včetně automobilek a jejich zaměstnanců, uvedla Asociace výrobců automobilů ACEA.

Ta už si během českého předsednictví, kdy se o dohodě jednalo, stěžovala, že Korejci subvencují své vývozce automobilů ze státních peněz a vytvářejí tak „neférovou“ konkurenci evropským podnikům (EurActiv 25.5.2009). S dohodou nejsou spokojeni ani výrobci elektroniky.

Lze očekávat, že tyto lobbistické skupiny budou v následujících měsících vyvíjet výrazný tlak na europoslance i na zákonodárce v jednotlivých národních parlamentech (ano, ti jí také musí dát zelenou), aby smlouvu v současné podobě neschválili.

„Jde o jasné zvýhodnění korejského dovozu na úkor evropského automobilového a textilního průmyslu s dopadem na nezaměstnanost v době krize. Je alarmující, že korejská media již oslavují vítězství jejich automobilového průmyslu a přitom tuto smlouvu nediskutovalo ani kolegium (Evropské) komise,“ uvedla pro ČTK například česká europoslankyně Zuzana Roithová (KDU-ČSL) a potvrdila tak, že kritika průmyslníků může padnout na úrodnou půdu.

Je otázkou, zda si tato poslankyně, která na půdě EP pravidelně horuje za práva spotřebitelů, uvědomuje, že odmítnutím dohody odmítá také dárek od korejských daňových poplatníků v podobě subvencovaných aut pro evropské spotřebitele.