Operátoři se děsí plánovaného snižování poplatků za volání

Viviane Reding, komisařka pro telekomunikace; zdroj: Evropská komise.

Komise včera zveřejnila plán na snížení sazeb za ukončené volání, které podle ní stojí za vysokými účty za telefon. Spotřebitelé tento návrh přivítali, ale velcí mobilní operátoři se zlobí. Loňská evropská regulace poplatků podle nich vedla k poklesu investic. Příští týden operátoři zveřejní studii, která se dopadem regulace zabývá.

Souvislosti:

Poplatky za ukončené volání představuje velkoobchodní cenu, kterou si mezi sebou účtují operátoři a provozovatelé pevných linek za propojení hovoru do jejich sítě.

V Evropské unii stojí každý hovor zprostředkovaný mezi klienty dvou různých operátorů v průměru 0,9 eurocentů za minutu hovoru (22 haléřů). Podobný poplatek platí operátoři také za zprostředkování telefonátu z mobilní sítě na pevnou linku.

Poplatky za hovory do pevných sítí jsou ale v průměru daleko levnější. I když spotřebitelé sazbu za ukončené volání přímo neplatí, poplatky mají dopad na výši konečného účtu.

V jiných rozvinutých ekonomikách, jako například ve Spojených státech, poplatky za ukončené volání sice existují, ale operátoři přímo zákazníkům účtují poplatek za přijetí hovoru.

Témata:

Komisařka pro informační společnost Viviane Reding požaduje snížení propojovacího poplatku o 70% během tří let. Iniciativu podpořila také komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes, která se za ní postavila ve snaze pomoci malým operátorům, pro něž poplatky představují překážku (a dávají údajně velkým společnostem konkurenční výhodu).

Návrh má podobu doporučení. Jde tedy o právně nezávazný nástroj, který by měl mít ovšem podle očekávání dopad na rozhodování národních telekomunikačních regulátorů. Nad dokumentem, který Evropská komise včera zveřejnila, má do 3. září 2008 probíhat veřejná diskuse. Konečná verze textu by měla být zveřejněna v říjnu.

Brusel požaduje změnu způsobu, jakým se poplatky vypočítávají a zrušení řady nákladů, které operátoři v současné době započítávají do poplatku za ukončení hovoru. Cílem je harmonizovat ceny napříč Unií. Tarify za mobilní telefony by měly konvergovat k sazbám, které si účtují provozovatelé pevných linek.

Iniciativa Komise získala okamžitě podporu ze strany spotřebitelů, kteří by rádi, aby se ceny za telefonování dále snížily. Krok přivítali i malí mobilní operátoři.

Velkým operátorům se ale navrhovaná opatření nelíbí a tvrdí, že by dopad snížení poplatků na jejich příjmy byl velký a museli by tyto náklady pokrýt jiným způsobem. Příští týden hodlají operátoři zveřejnit studii připravenou sdružením GSM Association, které zastupuj hlavní mobilní operátory, a vypracovanou konzultantskou společností AT Kearney.

Studie má podle informací, které se EurActivu podařilo získat, ukázat, že investice v sektoru poklesly z 13% příjmů v roce 2005 na 11% příjmů v roce 2007. Zároveň podle zprávy poklesly ceny za uskutečněné hovory v domácích mobilních sítích v EU 25 mezi lety 2004 a 2006 o 13%.

Operátoři jsou přesvědčeni, že za tento pokles může Evropská komise a její regulatorní opatření. Cenové stropy na ceny hlasového a datového roamingu a právě navrhované snížení poplatků za ukončené volání, které operátoři považují za daleko horší, patří mezi opatření, proti nimž operátoři vystupují nejsilněji.

Další kroky:

  • 3. září 2008 má být ukončen veřejná konzultace k poplatkům za ukončené volání.

  • Říjen 2008: Komise očekává, že vydá konečné doporučení k poplatkům za ukončené volání.