Od včerejška platí v Evropě zákaz klamavé reklamy

Včerejším dnem vstoupila v platnost nová pravidla posilující významně práva spotřebitelů. Směrnice o nekalých obchodních praktikách zakazuje klamavou reklamu a agresivní obchodní praktiky jako jsou (údajně) bezplatné nabídky nebo například pyramidové hry.

Směrnice o nekalých obchodních praktikách byla přijata v květnu 2005. Jejím cílem je posílit důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh a usnadnit firmám přeshraniční obchodování.

Nová pravidla se zaměřují na klamavou reklamu a agresivní obchodní praktiky. Směrnice přináší seznam zakázaných obchodních praktik a obsahuje opatření na ochranu těch spotřebitelů, kteří jsou vůči nekalým obchodním praktikám nejméně odolní.

V členských zemích EU jsou často nečestné obchodní praktiky definovány odlišným způsobem. Nová směrnice naproti tomu přichází s jednotným výkladem. Od nynějška tak nebude možné u produktů uvádět, že jsou „zdarma“ v případě, že v sobě jejich pořízení skrývá nějakou platbu. Dosud přitom v některých členských zemích bylo možné na produktech uvádět heslo „zdarma“ v případě, že jsou na nich zároveň malým písmem specifikovány skutečné obchodní podmínky.

Součástí textu je „černá listina“ zakázaných praktik, které jsou za všech okolností nepřípustné.

Směrnice například rozšiřuje působnost stávajících pravidel na ochranu spotřebitele z tradičních médií jako je tisk nebo televize i na Internet a zakazují používání praktik, které jsou zacílené na děti a přímo je nabádají k nákupu některých produktů.

Na černé listině je dále například „vábivá reklama“, která láká spotřebitele k nákupu zboží za velmi nízkou cenu aniž by firma měla na skladu přiměřené množství tohoto produktu. Zakázána jsou také nepravdivá tvrzení o léčivých účincích některých produktů, placená reklama ve formě novinových článků, pyramidové programy, které jsou postavené na nutnosti získávat nové spotřebitele a ne na prodeji nebo spotřebě produktů, nebo vytváření klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál nějakou cenu přestože žádná cena neexistuje nebo spotřebitel musí k jejímu získání vynaložit určité prostředky.

Evropská komise v souvislosti se zavedením směrnice zahájila řízení s třinácti členskými zeměmi, které jí dosud nepřevedly do svého právního řádu. Česká republika mezi tyto země nepatří. Novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou 7. prosince 2007 schválila Poslanecká sněmovna, musí ale ještě projít Senátem.