Obchodní dohoda EU-Pákistán má řadu odpůrců

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: tungphoto.

Liberalizace obchodu mezi Evropskou unií a Pákistánem, který v loňském roce zasáhly ničivé povodně, se obávají producenti biopaliv a textilu. Plán se nelíbí zejména Portugalsku, které bylo před několika týdny nuceno kvůli svým dluhům požádat EU a MMF o pomoc. Vyplývá to z interních dokumentů, do nichž měl EurActiv možnost nahlédnout.

Evropská komise má dnes na pořadu jednání návrh komisaře pro obchod Karla de Guchta. Návrh by znamenal snížení dovozních cel pro výrobky z Pákistánu, který byl vloni postižen ničivými záplavami.

Poté, co se komisaři minulý týden nepodařilo svůj návrh prosadit na úrovni šéfů kabinetů, chce dnes o svém návrhu počítajícím s úpravou Systému všeobecných celních preferencí (GSP), přesvědčit přímo ostatní komisaře.

Prostřednictvím GSP Evropská unie poskytuje rozvojovým zemím jednostranně zvýhodněný přístup na evropský trh v podobě sníženého nebo nulového dovozního cla. Platnost stávajícího systému skončí v roce 2013.

Podle De Guchtova návrhu, do nějž měl EurActiv možnost nahlédnout, by mělo dojít ke změně parametrů, podle kterých se posuzuje, které země mají na udělení preferenčního režimu nárok. Pokud by tento návrh komisaři prošel, přístup na jednotný vnitřní trh EU by se zjednodušil nejen Pákistánu, ale zřejmě i Ukrajině.

O liberalizaci obchodu s Pákistánem se komisař pokouší již po několikáté. Vloni v září přišel s návrhem na dočasné otevření trhu pro dovoz textilních výrobků z povodněmi postižené země, ale nepodařilo se mu jej prosadit ani mezi členy Komise, z nichž někteří jej obvinili ze „skryté pomoci“ a ohrožování evropského textilního průmyslu. Následující návrh se nelíbil regionálnímu konkurentovi Pákistánu, sousední Indii, a výhrady k němu má i Světová obchodní organizace (WTO). Nesouhlas může komisař očekávat i dnes.

V interním materiálu, do nějž měl EurActiv možnost nahlédnout, se uvádí, že proti návrhu vzneslo námitky deset ze 27 komisařů. Najdeme mezi nimi komisaře pro vnitřní trh Michela Barniera, komisaře pro zemědělství Daciana Cioloşe, komisaře pro průmysl Antonia Tajaniho a komisaře pro energetiku Günthera Oettingera.

Obavy z levných dovozů

Komisaři upozorňují především na dovoz pákistánského ethanolu a vlivu, jaký by to v Evropě mělo na produkci biopaliv. Pokud by navíc stejné výhody získala i Ukrajina, některá průmyslová odvětví v nových členských zemích by musela čelit zesílené konkurenci.

Obavy se objevují i v souvislosti s dovozem levného pákistánského textilu a jeho možných dopadech na evropský textilní průmysl. Textil a oděvy se dnes na pákistánském vývozu do EU podílí ze 70 % a pákistánští výrobci jsou pro evropské producenty silným konkurentem.

V roce 2007 Evropská unie z Pákistánu dovezla textil a oděvní zboží v celkové hodnotě 2,6 miliard eur. Podle čísel Evropské komise mělo zhruba 80 % pákistánského zboží preferenční dovozní clo. Hodnota celkového dovozu z Pákistánu činila v tomto roce 3,4 miliardy eur.

Ohrožené Portugalsko

Částečná liberalizace obchodu s Pákistánem by mohla mít velký dopad na Portugalsko, kde má výroba textilu tradičně velký význam. Na celkové produkci se výroba textilu podílí ze 4 % a odvětví zaměstnává 7 % pracovní síly ve výrobě. Oděvní průmysl se na celkové produkci podílí z 6,1 % a tvoří 14 % zaměstnanosti ve výrobě. Podle údajů Evropské komise tvoří vývoz textilu a oděvů 10 % celkového portugalského exportu.

Portugalsku, které se dnes potýká s hospodářským útlumem a před několika týdny bylo nucené požádat EU a MMF o uvolnění záchranného mechanismu v hodnotě 78 miliard eur, by zesílená konkurence v citlivém odvětví mohla uštědřit další citelnou ránu.

„Takové opatření by pro portugalský textilní a oděvní průmyslu představovalo pohromu. Důvodem je potenciálně nekalá konkurence vycházející z dumpingových cen, jaké uplatňuje Pákistán,“ píše se v nótě portugalského ministra hospodářství, do níž měl EurActiv možnost nahlédnout.

Komisaři mají dnes o De Guchtově návrhu jednat ve Štrasburku, kde by měli dospět k nějakému kompromisu. Komisař pro obchod zjevně věří, že jednání bude úspěšné a na stejný den proto svolal tiskovou konferenci.

K tématu se mohou v pátek v Bruselu vrátit také ministři EU zodpovědní za obchod, přestože oficiálně toto téma na programu jejich schůzky nefiguruje.