Novela bankrotového zákona splňuje požadavky Světové banky

Tento týden bude vláda projednávat novelu zákona, která dává větší pravomoci věřitelům. Novela má umožnit především rychlý prodej fungujícího podniku novým majitelům. Autory návrhu zákona o úpadku jsou podnikatelé a politici z demokratických parlamentních stran. Vláda přislíbila, že bude zákon posuzovat věcně.

V novele je stanoveno, že věřitelé budou moci volit svůj výbor i odvolávat konkurzní správce, které by měl soud neprodleně odvolat, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina majitelů pohledávek.

Současný úpadkový zákon, s jehož pomocí se ekonomika očišťuje od zadlužených podniků, umožňuje neprůhledný prodej majetku a přenechává rozhodující pravomoci konkurzním správcům a soudcům. Věřitelé mají v současné úpravě ztíženou pozici.

Úpadkový zákon patří do té skupiny právních úprav, které lze označit jako problémové. Dva roky trvala cesta k přijetí návrhu této novely. Vláda se snažila řešit tuto otázku jen provizorně, s tím, že úprava pouze reagovala na technické problémy – například  zrychlení lhůty pro rozhodnutí soudce v konkurzních řízeních –, které jsou spojeny se vstupem do Evropské unie.

Naši konkurzní legislativu několikrát kritizovaly mezinárodní instituce, zejména Světová banka. Doporučení jejího týmu odborníků se stalo základem pro vypracování této novely zákona.

Po vládním projednávání se předpokládá, že by se poslanci mohli novelou zabývat na červnové schůzi. Politické klima v Poslanecké sněmovně je tomuto návrhu zákona příznivě nakloněno, proti jsou pouze komunističtí poslanci. Pokud bude novela přijata, bude platit již od příštího roku.