Nová evropská pravidla internetu jsou na dosah ruky. Česko může být spokojené

© Pixabay

Bezpečnější nakupování online, větší kontrola uživatelů nad zobrazovaným obsahem, jasná pravidla pro digitální giganty. Takovou podobu internetu by měl zajistit dlouho očekávaný Akt o digitálních službách, jehož finální podoba bude předložena během června. Evropské instituce se nedávno dohodly na tom, co bude nová legislativa obsahovat.

Internetová revoluce je za dveřmi. Ministři členských států, Evropský parlament a Evropská komise dosáhli politické dohody na tom, co bude obsahovat dlouho očekávaný Akt o digitálních službách (DSA). Nová legislativa, která nahradí 20 let stará pravidla pro fungování internetu, má přinést bezpečnější a férovější online prostředí a zabránit tomu, aby na internetových platformách docházelo k nelegálním aktivitám, cenzuře či manipulaci uživatelů. Dotkne se všech poskytovatelů online služeb, nejvíce však dominantních internetových platforem, jako jsou Google či Meta.

Na finální text legislativy, který bude předložen během června a musí ho ještě schválit evropští zákonodárci, se netrpělivě čeká. Diplomat ze Stálého zastoupení České republiky při EU Jan Havlík, který DSA za Česko vyjednával v rámci Rady, si myslí, že by ČR měla být s výsledkem vyjednávání obecně spokojena.

Česku spolu s dalšími státy se podle Havlíka podařilo odvrátit celou řadu „odvážných“ návrhů týkajících se například regulace škodlivého obsahu, tedy ne pouze toho nelegálního. „ČR patřila k pragmatickým státům, které vnímají potřebu sladit pravidla pro digitální vnitřní trh, ale nepřála si zadusit celý segment. To se v jednání v hlavních cílech podařilo,” uvedl Havlík.

Vyjednávání se účastnila i místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (ANO, RE), která působila jako stínová zpravodajka návrhu. „Jednání byla velmi náročná, ale jsem ráda, že jsme nakonec našli kompromis, díky kterému se internetové prostředí stane bezpečnějším,” uvedla europoslankyně.

Konec digitálního „divokého západu“ se blíží. Nová pravidla pro on-line giganty jsou na stole, média je kritizují

Evropský parlament velkou většinou schválil svou pozici k zásadní evropské legislativě, aktu o digitálních službách, který má přinést bezpečnější a férovější on-line prostředí. Europoslanci do původního návrhu Evropské komise prosadili nemálo změn. Jaké to jsou?

Lepší ochrana spotřebitelů i dětí

Zástupci členských států a europoslanci do původního návrhu Evropské komise prosadili mnoho úprav, které mají zajistit lepší ochranu spotřebitelů a uživatelů online.

Charanzová vítá, že se vlády a europoslanci shodli na větší ochraně dětí online, včetně zákazu cílené reklamy na nezletilé. Uživatelé zároveň budou mít více kontroly nad tím, jak je nakládáno s jejich osobními daty a nebude možné na ně cílit reklamu na základě citlivých údajů, jako jsou sexuální orientace či náboženství.

Největší online platformy budou muset uživatelům poskytnout více informací o tom, na základě čeho jim je doporučován obsah a dát jim možnost zvolit si alespoň jeden alternativní systém pro doporučování obsahu, který není založen na jejich profilování.

Charanzová také vítá, že prošel návrh na omezení skrytých manipulativních technik, které mají záměrně oklamat a ovlivnit rozhodnutí uživatele online.

Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti, Zelení/EFA), který je stínovým zpravodajem DSA za výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), to ale považuje za nedostatečné. Kritizuje například to, že uživatelé nebudou mít možnost jednoduše odmítnout sledování ve svých prohlížečích. „Jednoduché nastavení ,nesledovat‘ by přitom učinilo přítrž otravným cookie bannerům a také manipulativním technikám, které firmy zneužívají ke sběru dat,” uvedl Kolaja.

Zákonodárci podle Kolaji promarnili jedinečnou příležitost učinit internet spravedlivějším a uživatelsky přívětivějším pro evropské občany.

Podle Charanzové nová legislativa ochranu spotřebitele zlepší. Například tzv. online tržiště budou nově muset zajistit, aby spotřebitelé nakupovali jen bezpečné produkty nebo služby, a více prověřovat informace poskytované obchodníky. Zároveň budou muset provádět namátkové kontroly, zda se na jejich platformách neobjevuje nezákonný obsah.

Havlík upozornil, že tato regulace je poměrně tvrdá. „Bude možné lépe postihovat případy, kdy někdo z ČR například prodává přes Facebook nacistickou symboliku v Německu, ale až praxe ukáže, zda tato regulace není přehnaná,” dodal.

Charanzová i Havlík také vítají, že legislativa klade větší nároky především na velké hráče a zbytečně nezatíží menší firmy v online prostředí. Malé podniky budou mít výjimku z některých povinností, které se týkají například transparentnosti. Národní vlády také prosadily, že firmy, které se stanou středně velkými, budou mít rok na to se na nová pravidla připravit.

EU to myslí s digitalizací vážně. Chce zajistit přístup k internetu a digitálnímu vzdělání všem Evropanům

Digitální transformace musí být přínosem pro každého. Alespoň to vyplývá z deklarace o digitálních právech a zásadách z pera Evropské komise. Všichni Evropané by podle ní měli mít právo na digitální vzdělávání, rychlý a bezpečný internet či digitální veřejné služby.

Pravidla budou vymáhat státy i Komise

Jednou z hlavních změn, kterou přineslo vyjednávání, je podle Havlíka to, že odpovědnost za vymáhání DSA u velkých technologických firem bude na Evropské komisi, nikoliv na jednotlivých státech. U digitálních gigantů totiž představuje problém hromadění velkého množství nevyřešených přeshraničních případů zejména v rukou Irska a Lucemburska, kde většina těchto společností v EU sídlí. Dohled nad těmito velkými rybami bude proto mít na starosti Komise, která bude mít v rukou i novou velkou zbraň v podobě udělení pokuty až ve výši 6 % jejich celosvětového obratu. Členské státy včetně Česka pak dostanou na starosti dohled nad menšími platformami.

Havlík i Charanzová se shodují, že vymáhání DSA nebude jednoduché. „Bavíme se o tisících webových stránek. Členské státy mají problémy s jejich kontrolou už dnes, teď bude pravidel ještě více a bude proto potřeba kontrolovat, jak legislativa funguje v reálném životě,” řekla Charanzová. Europoslankyně však zároveň věří, že se digitální obři novým pravidlům podřídí. V opačném případě by podle ní jen dali argumenty těm, kteří chtějí ještě větší zásahy a kontroly digitálního světa.

Česko se podle Havlíka bude snažit zvládnout dohled nad menšími platformami a vynucování povinností tak, jak se od něj očekává. Základem bude podle něj vytipovat a jmenovat odpovědný úřad, který dohlédne na vymáhání, a zřídit pozici koordinátora digitálních služeb, který bude fungovat jako jednotný kontaktní bod pro věci spojené s naplňováním DSA.

Inspirace pro další kontinenty

Whistleblowerka Facebooku Frances Haugenová v Evropském parlamentu uvedla, že DSA je nejzásadnější legislativa týkající se sociálních médií v historii. Evropští politici věří, že se DSA stane inspirací pro podobnou legislativu v ostatních částech světa. Europoslanci Charanzová a Kolaja tato očekávání sdílejí.

„Nyní jsme na začátku regulace velkých technologických firem. Ostatní země, včetně USA, nás budou následovat a v mnohem i kopírovat. Vidíme to již ve Velké Británii,” uvedla Charanzová.

Evropa a Spojené státy se snaží najít společný přístup k regulaci online platforem v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie, která poprvé zasedla v září 2021. Nová evropská legislativa by se v tomto ohledu mohla stát základním stavebním kamenem.

EU a USA rozjely novou technologickou spolupráci, chtějí být digitálními tahouny

Nový impuls pro transatlantické vztahy je možná tady. Evropská unie a Spojené státy chtějí posílit vzájemnou spolupráci v oblasti technologií, digitální politiky a obchodu.

„Jestli je ale nyní reálné, že americký Kongres schválí brzy nový zákon, je samozřejmě jiný příběh,” dodala Charanzová.

Podle Kolaji se zároveň dá očekávat, že mnoho světových firem nová evropská pravidla uplatní globálně, nejen pro evropský trh.

Na konci května se delegace europoslanců včetně Charanzové setkala přímo v Silicon Valley se zástupci technologických gigantů, kteří nový evropský digitální balíček převážně vítají. Od září tohoto roku EU také plánuje otevřít styčnou kancelář v San Franciscu, aby posílila kontakt s firmami, které zásadním způsobem ovlivňují směřování digitálního prostoru.

Finální text DSA by měl být schválen Evropským parlamentem a Radou EU v řádu týdnů. Nová legislativa začne platit o 15 měsíců později nebo nejdříve od 1. ledna 2024.

Tento článek vznikl s podporou kanceláře europoslance Marcela Kolaji (skupina Zelení / Evropská svobodná aliance v Evropském parlamentu). Všechny výstupy realizované v rámci této spolupráce jsou dostupné pod tímto odkazem. Podmínky spolupráce jsou uvedeny zde.