Nová pravidla pro poskytování státních dotací mají povzbudit vědu

Komisařka pro konkurenceschopnost Neelie Kroes ve svém projevu na neformálním setkání ministrů hospodářství EU ve Štýrském Hradci zdůraznila, že státní pomoc nesmí být zneužívána k ochraně domácích „šampiónů“, ale na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Ve své řeči komisařka hovořila o změně pravidel pro poskytování státních dotací, jimiž chce Komise podpořit zejména investice do vědy, výzkumu a inovací. Právě těchto investic je v EU podle mezinárodních srovnání stále málo. Chce-li se Evropa stát vysoce konkurenceschopnou ekonomikou, posílit svůj hospodářský růst, snížit nezaměstnanost a čelit výzvám globalizace, jsou investice do výzkumu nezbytné. V současné době přitom vydává na výzkum pouze 1,9% svého HDP, oproti 2,5% HDP ve Spojených státech a 3% v Japonsku, které jsou vnímány jako nejsilnější globální protihráči.

Státní dotace je možné podle komisařky použít dvěma způsoby. Na jedné straně mohou dotace napomoci evropské ekonomice k lepší orientaci v globalizované ekonomice, na druhé straně mohou však členským státům sloužit k odsouvání bolestivých reforem, které tak jako tak budou muset v budoucnu přijít, pomáhat k ochraně zastaralé struktury hospodářství a udržováním oddělených národních trhů bránit využití všech výhod, který poskytuje jednotný vnitřní trh EU.

Mezi oblasti, které mají klíčový význam pro růst evropské ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti, patří vedle velkých úkolů, jakými jsou dokončení vnitřního trhu nebo odstranění všech bariér na vnitřních hranicích EU také struktura ekonomiky. Kroes zdůraznila, že strukturální nedostatky jsou patrné právě v oblastech vyššího vzdělání, výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví a v celkovém podnikatelském prostředí.

Nová pravidla pro státní podporu, které připravuje Komise, mají za cíl vytvořit lepší podmínky pro podporu právě v těchto problematických oblastech. Komisařka řekla, že velkou roli má hrát podpora výzkumu v malých a středních podnicích a podpora přílivu rizikového kapitálu. Výzkum, vývoj a inovace mají být částečně vyjmuty z přísných pravidel pro poskytování státních dotací tak, aby je mohly vlády pružněji využívat.

„Nová pravidla pro státní dotace v oblasti Výzkumu, vývoje a inovací a rizikového kapitálu pomohou využít státní podpory ne jako obranného nástroje určeného k ochraně národních hráčů nebo neúspěšných firem, ale jako další zbraň v arsenálu pro boj s nízkým hospodářským růstem a nezaměstnaností,“ uvedla Kroes.