Nová účetní pravidla mají předejít dalšímu Parmalatu

účetnictví

Evropský parlament včera schválil novelu účetních směrnic, které mají zprůhlednit finanční výkazy firem obchodovaných na evropských burzách. Cílem je posílit důvěryhodnost firem v očích investorů po skandálech, kterými prosluly firmy jako Enron nebo Parmalat.

Firmy obchodované na burzách v Evropské unii budou muset více zpřístupnit své účetnictví. Novela například stanovuje povinné zveřejňování finančních položek, které stojí mimo účetní rozvahu. Dosud tomu tak ovšem nebylo. Firmě, která se ocitla ve finančních potížích, stačilo potom vhodnou účetní operací vyvést některé účetní položky mimo rámec rozvahy a firma „papírově“ vykazovala zisk, přestože měla být spíše ve ztrátě.

Další zásadní změnou v účetních pravidlech představuje kolektivní zodpovědnost vedení společnosti za správnost firemního účetnictví. Toto opatření má za cíl zajistit, aby management podniku více dbal na správnost finančních výkazů. Firmy budou muset navíc podávat výroční zprávy o řízení společnosti a poskytovat lepší informace o „podezřelých transakcích“, zejména jsou-li jejich účastníky příslušníci rodiny členů vrcholového řízení firmy.

Na původním návrhu, připraveném na půdě Komise, se Evropskému parlamentu nelíbila zejména skutečnost, že navrhovaná pravidla zveřejňování výkazů a úpravy v účetnictví by přinesla malým a středním podnikům příliš vysoké náklady. V současné podobě jsou proto v novele obsažena opatření, která mají zajistit, že pravidla pro zveřejňování finančních výkazů zůstanou pro malé a střední podniky jednodušší. Směrnice navíc nově definuje velikost malých a středních podniků, čímž rozšiřuje počet těch, které mají podléhat volnějším účetním pravidlům.