Nemocnice budou mít volnější pravidla při splácení faktur

Nemocniční zařízení budou mít na zaplacení účtů 60 dní, rozhodl Evropský parlament. Zdravotnické služby získaly výjimku z přísných pravidel pro veřejné instituce, které obsahuje navrhovaná směrnice o opožděných platbách.

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh odhlasoval, že orgány státní správy budou muset své účty splácet do 30 dní. Doba splatnosti pro platby mezi firmami je stejná a po vzájemné dohodě ji lze za určitých okolností prodloužit na dvojnásobek, tedy 60 dní.

Právě sankce za pozdní platby od soukromých společností byly jedním ze sporných bodů návrhu nové směrnice o opožděných platbách (EurActiv 9.2.2010).

Německá europoslankyně Barbara Weiler předložila pozměňovací návrh, podle něhož by se za pozdní platbu účtovala pokuta, která by byla o 9 % vyšší než zákonem daná úroková sazba. To by prakticky znamenalo, že hříšník zaplatí dvouciferný úrok a navíc odškodnění v podobě fixní částky ve výši 40 eur.

Mnoho poslanců si přálo z doplněné směrnice o opožděných platbách, jejímž cílem je minimalizovat problémy malých a středních podniků s cash flow, vynechat zdravotnický sektor.  

Výsledkem je kompromisní dohoda, která dává veřejným i soukromým nemocnicím dvojnásobný čas na splacení faktur. Největší problémy se včasnými platbami ve zdravotnictví měly jihoevropské státy – Řecko, Španělsko, Itálie a Portugalsko.

Objevily se také návrhy, aby výjimky z přísných pravidel platily i pro oblasti péče o děti a seniory. Většina poslanců se ale nakonec postavila proti. Uvedená směrnice se bude vztahovat také na unijní instituce, které se za pozdní platby staly terčem silné kritiky evropského ombudsmana.

O směrnici navržené výborem pro vnitřní trh nyní bude jednat Evropská rada. Členské státy jsou v podpoře návrhu nerozhodné. Přísná pravidla by totiž podle mnohých mohla ohrozit svobodu firem při uzavírání smluv.

Europoslanci věří, že domluvený kompromis dává soukromému sektoru dostatečnou volnost při dohadování splatnosti faktur. Nový legislativní návrh má proto podle europoslanců velkou šanci na schválení Radou.

Novela směrnice o opožděných platbách je jedním ze čtyř legislativních návrhů, které jsou součástí Aktu pro malé a střední podniky. Akt Komise předložila v červnu 2008. Původní směrnice je z roku 2000.

Novelizace byla jedním z klíčových požadavků malých a středních podniků, které zdůrazňovaly, že menším podnikům hrozí vyšší riziko platební neschopnosti.

Pracovní skupiny Rady budou o návrhu jednat 7. května. Hlasování plenárního zasedání Evropského parlamentu o pozměněné směrnici proběhne ještě na jaře.