Návrat polského instalatéra? Komise zveřejní návrh k vnitřnímu trhu EU

Zdroj: CreativeCommons.org.

Pokud projdou návrhy, s kterými se tento týden chystá přijít Evropská komise, instalatérům, zedníkům nebo průvodcům turistů by měl při hledání práce v zahraničí stačit profesní průkaz potvrzující jejich kvalifikaci.

Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier tento týden zveřejní vybrané návrhy, jejichž úkolem je odstranit překážky, které brání hladkému fungování vnitřního trhu EU. Objevit by se mezi nimi měly i některé schválené iniciativy, konkrétně návrh na zavedení jednotného systému registrace patentů (EurActiv 11.3.2011).

Dvanáct návrhů Komise po konzultacích s členskými státy, Parlamentem a zájmovými skupinami vybírala z původní padesátky iniciativ obsažených v Aktu o jednotném trhu (EurActiv 29.10.2011).

Komise se dále snaží oprášit některá opatření, která se v minulosti neujala. Jedním takovým pokusem je zavedení profesních průkazů, o nichž se sice mluví ve směrnici o uznávání profesních kvalifikací z roku 2005, ale nikdy nespatřily světlo světa. Průkazy by podle tehdejšího návrhu měly obsahovat informace o dosažené odborné kvalifikaci a měly by být uznávané napříč Evropou.

Brusel za tímto účelem v lednu zahájil k profesním průkazům zvláštní konzultaci. Vedle toho se možným zavedením průkazů zabývá 32členná pracovní skupina složená ze zástupců profesí, mezi nimiž najdeme lékárníky, horské vůdce nebo porodní asistentky.

Harmonizace daní z užšího výběru vypadla

Kontroverzní návrh na vytvoření společného konsolidovaného základu pro daně z příjmů právnických osob (CCCTB) mezi vybranými návrhy nakonec figurovat nemá. Komise jej v chystaném dokumentu sice zmíní, ale pouze jako vedlejší téma.

Návrh, s kterým Komise přišla v polovině března (EurActiv 17.3.2011), počítá s vytvořením jednotného daňového přiznání, které by odevzdávaly firmy působící ve více členských zemích EU. Daňový základ by s podle zvláštního vzorce pak rozdělil mezi země v nichž firma působí a byl by zdaněn příslušnou národní daňovou sazbou.

Země jako Irsko (ale také Česká republika) se ovšem obávají, že harmonizace daňového základu je pouze předstupněm harmonizace daňových sazeb, kterou ostře odmítají.

Opatření, která Barnierův tým vybral z podzimního Aktu pro vnitřní trh, patří k návrhům, u nichž Komise věří, že mají šanci u členských států a europoslanců projít.

Evropská unie si totiž v roce 2012 připomene dvacáté výročí původního Delorsova plánu – Jednotného evropského aktu, v kterém se státy v 80. letech zavázaly k dokončení jednotného vnitřního trhu do roku 1992 – a Komise by ráda do té doby přišla s nějakými hmatatelnými výsledky. Také proto se CCCTB mezi návrhy nakonec neobjevuje.