MPO firmám: Zapojte se do diskuze o jednotném trhu EU

Ještě necelý měsíc mají české firmy, veřejné instituce i jednotlivci na to, aby se zapojili do veřejné diskuze o budoucí podobě jednotného evropského trhu. O připomínkování návrhů Evropské komise je ale v Česku zatím jen malý zájem.

Do 28. února mohou všichni občané a organizace v Evropské unii využít veřejné diskuze a vyjádřit se k Aktu o jednotném trhu. Dokument, který Evropská komise přijala 27. října 2010, má za cíl oživit evropskou ekonomiku, vytvořit nová pracovní a posílit důvěru občanů EU v jednotný evropský trh.

Akt obsahuje 50 politických návrhů, které budou předmětem veřejné diskuze po dobu čtyř měsíců. Na konci února Evropská komise připomínkování uzavře a navrhne dalším orgánům, aby stvrdily konečnou verzi Aktu o jednotném trhu.

„První návrh musí být hotov 1. března, čím dříve se občané vyjádří, tím lépe,“ apeloval na včerejší (1. února) tiskové konferenci vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal.

V Česku ale veřejné diskuze k návrhům Evropské komise zatím nedosahují takového ohlasu jako ve starých členských státech EU a český hlas není tolik slyšet.

To platí i o jednotném evropském trhu, který je podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy prioritou nejen pro jeho ministerstvo, ale i pro českou vládu.

Akt o jednotném trhu, který přebírá klíčová doporučení Evropského parlamentu a tzv. Montiho zprávy (analyzovala situaci na jednotném trhu a navrhla kroky, jak odstranit zbývající překážky a znovu trh oživit), je podle Tlapy pro Česko a jeho proexportně orientovanou ekonomiku „velmi důležitý“ a Česká republika s Aktem v principu souhlasí.

Tlapa: prioritou je patent a směrnice o službách

Na otázku EurActivu, jaké návrhy jsou pro Česko klíčové, uvedl náměstek Tlapa na prvním místě jednotný patent a směrnici o službách.

Rychlé schválení jednotného patentu EU Evropským parlamentem a Radou by měl razantně snížit náklady malých a středních podniků (MSP) nebo například výzkumných center v Evropě.

Velký důraz bude česká vláda podle Tlapy klást také na plnou implementaci směrnice o službách, kterou řada členských zemí stále nedokončila, a příhraniční poskytování služeb (činí zhruba 5 % HDP Unie) tak dál zůstává pozadu oproti průmyslovým výrobkům (17 %).

To potvrzuje i Vladimíra Drbalová, ředitelka Sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí Svazu průmyslu a dopravy ČR, podle které v současnosti registruje přeshraniční spolupráci pouze 8 % podniků.

Prioritní budou pro Českou republiku také návrhy týkající se duševního vlastnictví, digitální agendy a podpory MSP.

Do skupiny problematických návrhů pak podle Tlapy patří zejména daňová harmonizace nebo sladění zákonů sociální správy, kde se Česko nechce zdát svých kompetencí.

K ostatním návrhům v Aktu o jednotném trhu se chce ministerstvo průmyslu a obchodu vyjádřit až budou představeny i konkrétní legislativní kroky.

Více informací o Aktu jednotného trhu a dotazník k připomínkování naleznete zde.