MPO: Chceme podniky lépe informovat o průmyslových emisích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera spustilo nový portál www.ippc.cz, který si klade za cíl zlepšit informovanost českých podnikatelů o systému integrované prevence znečištění (IPPC). Do tohoto schématu spadá v Unii většina velkých průmyslových provozů.

Souvislosti:

Směrnice o integrované prevenci a omezení znečišťování (IPPC) z roku 1996, kterou Česko implementovalo v roce 2002 – tedy ještě před svým vstupem do Unie, zavedla povolovací systém na prevenci a omezení znečišťování z různých průmyslových zařízení. K těmto sektorům patří celá řada oborů – od výroby kovů, chemikálií, papíru po zpracování potravin, ropné rafinérie a velké vepříny a drůbežárny.

Povolenky jsou v Česku vydávány krajskými úřady (ve specifických případech Ministerstvem životního prostředí) a k jejich získání je třeba, aby průmyslové provozy zaváděly do své praxe „nejlepší dostupné postupy“ (BAT) – jedná se o nejvýhodnější cenově dostupný prostředek pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Na základě BAT, které jsou stanoveny na evropské úrovni, povolenky obsahují i limitované hodnoty pro znečišťující látky v ovzduší, které způsobují kyselé deště a smog. Jedná se o oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické sloučeniny a prach.

Témata:

První informace týkající se IPPC mohli čeští podnikatelé na webu MPO nalézt ještě před naším vstupem do Unie. Nový web zaměřený na IPPC však podle MPO znamená „zásadní přestavbu struktury, grafické podoby a navigace“, která by měla přinést „zvýšení komfortu uživatelů“. Na stránkách návštěvníci najdou také diskusní fórum, od něhož si ministerstvo slibuje „větší zapojení veřejnosti do odborné diskuse“.

„Díky novému portálu firmy na jednom místě naleznou například informace o nejlepších technikách, které jsou v současné době dostupné v Evropské unii. To jim pomůže uzpůsobit výrobní postupy tak, aby produkovaly co nejméně látek, které znečišťují životní prostředí,“ upřesnil náměstek ministra Erik Geuss.

Na novém projektu se pomocí informační podpory podílí také Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí nebo agentura CENIA (česká informační agentura životního prostředí), která funguje jako státní příspěvková organizace MŽP.

Ke zlepšení informovanosti podnikatelů o integrované prevenci MPO nevyužívá jen nový informační portál, ale pravidelně pořádá pracovní skupiny věnované BAT a jednou ročně také Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách.

Na konci června se ministři životního prostředí dohodli na rozsáhlé revizi směrnice IPPC, která nicméně ještě čeká na souhlas Evropského parlamentu (EurActiv 26.6.2009).

EurActiv se samozřejmě snažil získat také reakce podnikatelů na nový portál a vůbec na systém integrované prevence jako takový. Mluvčí Hospodářské komory ČR Petr Víšek však stanovisko zatím nedodal.