Mobilní operátoři uzavřeli dohodu o ochraně dětí před jejich zneužíváním prostřednictvím mobilních telefonů

mobilní telefony děti

Zástupci největších mobilních operátorů včera svým podpisem stvrdili dohodu, která má zabránit zneužívání dětí a mladistvých prostřednictvím mobilních telefonů.

Souvislosti:

Evropská komise od července do 16. října 2006 organizovala veřejný konzultační proces k ochraně dětí a mládeže před možným nebezpečím způsobeným používáním mobilních telefonů. Hlavními tématy konzultací byl přístup k nevhodným či nelegálním informacím, šíření kompromitujících dat nebo fotografií, možnost zneužití dětí pedofily či narušení soukromí.

Konzultační proces byl uspořádán v rámci programu Bezpečnější internet, který Evropská komise zahájila v roce 1999 a jehož cílem je podávat rodičům a pedagogickým pracovníkům informace k „zajištění bezpečnosti Internetu“. Roku 2005 byl zahájen čtyřletý program (2005 – 2008), který se zaměřuje na „boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu Internetu“. Rozpočet programu činí 45 milionů eur.

Témata:

Mobilní operátoři podepsali dohodu o tom, že se připojí k Evropskému rámci pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi. Zavázali se, že budou kontrolovat přístup k obsahu, který je určen výhradně dospělým, dále pak k podpoře osvětových kampaní pro rodiče a děti, k boji proti nezákonnému obsahu v mobilních telefonech a také k tomu, že budou klasifikovat komerční obsah mobilních telefonů podle vnitrostátních norem mravnosti a vhodnosti.

Dohoda mezi mobilními operátory a Evropskou komisí je výsledkem jednání v rámci zvláštní skupiny, kterou evropská komisařka pro telekomunikace a média Viviane Reding za tímto účelem zřídila v září loňského roku. V rámci této skupiny se rozhovorů účastnily také zástupci organizací na ochranu dětí a spotřebitelů, regulačních orgánů a poskytovatelů obsahu.

Mezi mobilní operátory, kteří dohodu podepsali, patří např. Deutsche Telekom Group, Vodafone Limited, Telefónica Moviles, Cosmote, Telecom Italia, Orange Group, Debitel AG, Telenor, TeliaSonera a další.

Stanoviska:

Komisařka Reding uzavření dohody komentovala následovně: „Tato dohoda je důležitým krokem na cestě k zajištění bezpečnosti dětí. Blahopřeji odvětví mobilních telefonů k pokroku v úsilí o ochranu mladistvých. Ukazuje se, že zodpovědná seberegulace může fungovat na evropské úrovni. Komise bude velmi pečlivě sledovat účinnou realizaci dnešní dohody, která má být završena v únoru roku 2008.“

Další kroky:

Do února 2008 mají mobilní operátoři a poskytovatelé obsahu předložit Evropské komise vnitrostátní samoregulační kodexy, které jsou podmínkou pro zavedení Evropského rámce do praxe. Komise pak má jeden rok na posouzení jejich účinnosti.