McCreevy chce podpořit mobilitu firem

Firmy by měly mít možnost se v rámci Evropské unie snáze stěhovat do země, kde jsou pro ně příznivější obchodní podmínky, řekl včera poslancům v EP komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy.

Komisař hovořil včera k poslancům o právě probíhajícím hodnocení pokroků dosažených při budování jednotného vnitřního trhu. Evropská hospodářská výkonnost potřebuje podle komisaře „drastickou změnu“, a to i přesto, že v poslední době došlo ke značným zlepšením. Pokud má být Evropa konkurenceschopná, musí více investovat do inovací. „Naši občané by měli mít z globalizace užitek, ne utrpět ztrátu,“ řekl poslancům.

Konkurenceschopnost EU ovšem závisí na dobrém fungování vnitřního trhu. Priority vidí komisař ve vytvoření souboru moderních, „lehkých“ pravidel pro fungování firem, které povedou k omezování byrokracie a zároveň přispějí ke kvalitě řízení firem a v reformě pravidel na ochranu duševního vlastnictví.

Firmy by podle komisaře měly získat flexibilní rámec, který by sloužil jejich potřebám místo aby na ně uvaloval zbytečné regulace. „Musíme zajistit, aby společnosti byly schopné plně čerpat výhody, které vnitřní trh představuje. Firmy by měly mít možnost využívat plnou mobilitu v rámci EU. To v dnešní době neplatí.“ Komisař poslancům oznámil, že za tímto účelem požádal svou administrativu, aby posoudila dopady směrnice, která umožňuje firmám změnit místo své registrace z jednoho členského státu do druhého. Na základě tohoto posudku chce McCreevy navrhnout na jaře 2008 změny ve směrnici o firmách.

Podle deníku Financial Times by tato snaha mohla dočasně posílit atraktivitu takových center, jako je Londýn, Dublin nebo Lucemburk. Tato místa mají již dnes velice lákavý soubor firemních práv, regulace a zdanění firem.

„Stanou se Británie, Irsko a Lucembursko evropskými Delawary?“, táže se deník. Malý americký stát Delaware je známý tím, že má vstřícná pravidla pro firmy. Zhruba polovina velkých amerických firem má sídlo právě tam.

Cílem McCreevyho je podle listu odstranění veškerých národních zákonů, které požadují, aby firma v případě stěhování do jiné země nejprve ukončila svou činnost.

Komisař odmítá jakákoliv nařčení, že by taková opatření mohla vést ke zničující soutěži. Země budou nuceny zefektivnit pravidla hry a zlepšit prostředí pro firmy, říká komisař.