Malé a střední podniky přivítaly nový program pro vědu a výzkum

Evropská komise minulý týden spustila ve spolupráci s členskými státy společný program EUROSTARS, který bude podporovat výzkum a vývoj malých a středních podniků (MSP). Podpora se má zaměřit zejména na velké mezinárodní projekty pod vedením MSP.

Malé a střední podniky představují 99% veškerých podniků v Evropské unii a jsou pokládány za motor hospodářského růstu a inovací v Evropě. Z tohoto důvodu také MSP které provádějí vlastní výzkum a vývoj hrají zásadní roli v evropské strategii pro růst a zaměstnanost. Tyto podniky jsou ovšem z hlediska výzkumu a vývoje znevýhodněné oproti velkým firmám, které disponují nepoměrně vyššími prostředky, jež na mnohdy nákladnou výzkumnou činnost mohou věnovat.

Evropská unie proto podporuje výzkum a vývoj v malých a středních podnicích řadou iniciativ. Jednou z nich je i nový program EUROSTARS, který Komise představila v polovině minulého týdne. Program vznikl ve spolupráci se 22 členskými zeměmi EU, které jsou zároveň členy mezinárodní iniciativy EUREKA, jejímž cílem je podporovat tržně orientovaný výzkum a vývoj a inovační projekty napříč průmyslovými sektory. V jeho rámci účastnické země na dobrovolném základě propojí své národní výzkumné programy určené malým a středním podnikům.

Evropská komise do programu přispěje 100 miliony eur a účastnické země dalšími 300 miliony eur. Z veřejných prostředků tedy bude v programu během šesti let k dispozici 400 eur. Počítá se s tím, že dalšími 400 miliony přispěje soukromý sektor.

Program počítá s integrací programů, která bude znamenat společné vytvoření priorit a společné vyhodnocení a výběr vítězných projektů, integrací řízení a financování (bude vytvořen víceletý finanční plán, který bude sdružovat prostředky Komise a členských zemí).

Finanční prostředky budou v rámci programu věnovány především na velké mezinárodní výzkumné projekty, které budou řízené malými a středními podniky, ale budou zároveň otevřené i dalším partnerům (vysokým školám, výzkumným organizacím a velkým firmám). Program bude zaměřen na „tržně orientovaný výzkum a vývoj zaměřený na krátko až dlouhodobé komerční výsledky“.

V České republice bude koordinátorem programu EUROSTARS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Unie malých a středních podniků ČR vytvoření programu přivítala. Předseda Unie David Šeich uvedl: „Vznik technologických platforem přináší pozitivní výsledky a proto podporujeme veškeré aktivity směřující k jejich zakládání, a to i na  celoevropské úrovni – proto vítáme i tuto novou iniciativu EUROSTARS“.

Unie je přesvědčená, že „dosavadní investice Evropské komise na vědu, výzkum a vzdělávání byly a jsou stále nedostatečné a zcela zanedbatelné v porovnání s výdaji např. na zemědělskou politiku“. Rychlejšímu rozvoji konkurenceschopnosti podle MSP navíc chybí i přetrvávající překážky na vnitřním trhu EU – zejména diskriminující opatření, která omezují volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil.