Lidé mají mít lepší přehled o zdrojích informací. Komise chce unijní kodex pro online platformy

© Pixabay

Omezení politické reklamy cílené na konkrétní uživatele nebo větší transparentnost fungování algoritmů by měl zajistit unijní kodex pro nakládání s dezinformacemi. Online platformy se mají zapojit do jeho tvoření.

Evropská komise dnes v rámci boje proti falešným zprávám na internetu navrhla vytvoření unijního kodexu pro nakládání s dezinformacemi. Chce také podpořit vznik evropské sítě nezávislých ověřovatelů zpráv a podniknout kroky, které mají povzbudit kvalitní žurnalistiku a šířit mediální gramotnost. Své návrhy dnes Komise představila v Bruselu.

„Dezinformace jako nástroj ovlivňování politiky nejsou žádnou novinkou,“ řekl eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip. Nové technologie, především ty digitální, ale podle něj rozšířily dosah dezinformací skrze online prostředí, což může ohrozit demokracii i společnost v Evropě.

Pokud se situace s falešnými zprávami nezlepší, navrhne Komise další kroky. Už v zimě.

Komise rovněž vyzvala všechny zúčastněné, zejména internetové platformy a sociální sítě, aby jednali podle zmíněného akčního plánu zaměřeného na společný evropský přístup.

„Budeme pozorně monitorovat pokrok, a pokud se ukáže, že výsledky jsou neuspokojivé, do prosince navrhneme další kroky, včetně opatření regulačního charakteru,“ uvedla komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.

Kodex nakládání s dezinformacemi by podle Komise měly online platformy vytvořit do července. Jeho cílem má být mimo jiné zajištění transparentnosti sponzorovaného obsahu, především politické reklamy, a omezení možnosti takovou reklamu zacílit na konkrétní uživatele.

Kodex má taky pomoci transparentněji informovat o fungování algoritmů, umožnit jejich ověření třetí stranou a ulehčit uživatelům objevovat různé zdroje informací. Jeho smyslem má být rovněž zavádění kroků pro identifikaci a odstraňování falešných účtů.

Školy by se měly více zaměřit na mediální gramotnost.

Navrhovaná nezávislá evropská síť ověřovatelů informací by si podle Komise měla stanovit jednotnou pracovní metodu, sdílet informace o osvědčených postupech a usilovat o co nejvyšší počet oprav chybných faktů ve zprávách v celé Unii.

Komise chce rovněž podpořit zvyšování mediální gramotnosti, a tím i kritický přístup k internetovému obsahu. Například školy mají v tomto směru dostat vzdělávací materiály.