Liberalizace trhu s elektřinou a plynem mírně zaostává

Nové směrnice týkající se liberalizace trhu s plynem a elektřinou měly být členskými státy převedeny do jejich legislativy do července 2004. Ne všechny státy tak nicméně stihly učinit. Pokrok v liberalizaci s elektřinou a plynem je tak stále malý.

Cílem nových pravidel je vytvořit konkurenceschopný sektor elektřiny a plynu napříč celou Evropskou unií – to, po čem volá Lisabonská strategie.

Pravidla o liberalizaci trhu EU stanoví, že společnosti měly mít možnost vybrat si nejlepší dohodu o dodávkách plynu a elektřiny do 1. července 2004. Domácnosti mají mít možnost volného výběru dodavatele v rámci celé EU v roce 2007.

Z pravidelné zprávy Komise zveřejněné minulý týden vyplývá, že došlo ke snížení cen elektřiny, pro velké spotřebitele klesly velmi výrazně. Situace je však odlišná v jednotlivých členských státech – nízké ceny mají skandinávské země a Británie.

V říjnu Komise zahájila právní akci proti osmnácti státům, včetně Německa, Velké Británie a Itálie, že se jim nepodařilo převést nařízení nebo direktivy EU do národních zákonů, napsala agentura Reuters. K 1. červenci, od kdy měli mít podnikatelé možnost vybrat si dodavatele plynu a elektřiny, zvládly své právní normy sladit s evropskými pouze Nizozemsko a Slovinsko.

Základním problémem pro Českou republiku a další země bylo podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR současné naplnění termínů otevření trhu a zajištění spravedlivého rozúčtování nákladů.