Kroes varuje před protekcionismem na evropských trzích s energiemi

Umělé vytváření „národních šampiónů“ je v krátkém období velice přitažlivé, ale v dlouhém období může být z hlediska evropských spotřebitelů a konkurenceschopnosti velice škodlivé, říká komisařka pro ochranu hospodářské soutěže.

Neelie Kroes zaujala v italské Cernobbii, kde se v sobotu zúčastnila ekonomického fóra, rozhodný postoj proti „jasným výzvám“, které podle ní představuje protekcionismus na evropských energetických trzích

Podle komisařky jsou mezinárodní fúze v energetickém sektoru na vzestupu. Mezi lety 2000 a 2005 došlo k nárůstu jejich počtu o 75%. V roce 2006 počet fúzí, jimiž se Komise musela zabývat, překročil množství fúzí, uskutečněných v předchozím roce, zdůraznila komisařka a označila tento trend jako „vítaný vývoj“.

„Mezinárodní fúze mají tendenci být pro spotřebitele lepší,…než fúze mezi národními hráči, kteří by jinak na stejných národních trzích soutěžili“, uvedla komisařka. Komisařka se postavila proti ochranářským praktikám v „několika známých případech“ jakými byly plánované fúze E.ON a Endesa nebo Suez a GDF.

„Nenechme se oklamat zastaralou ochranářskou rétorikou“, varovala Kroes. „Uměle vytvoření národní šampióni jsou z krátkodobého pohledu přitažliví, ale často s sebou přináší dlouhodobé zhoršení evropské konkurenceschopnosti a podmínek pro evropské spotřebitele.“ „Jsem pro šampióny. Pro evropské šampióny“, dodala komisařka.

Závěrečná zpráva o šetření v energetickém sektoru bude podle Kroes zveřejněná počátkem roku 2007 spolu se zprávou o pokroku v liberalizaci energetického sektoru. Obě zprávy mají přinést odpověď na „otázku případné potřeby nových regulací v této oblasti“, uvedla komisařka.