Kroes: „Evropa prosperuje díky odstraňování bariér, ne jejich vytváření“

fúze, dohoda

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes včera v Evropském parlamentu ostře odsoudila jakékoliv snahy evropských států, které brání mezinárodním fúzím a namísto toho prosazují spojenectví výlučně národních firem.

Ve svém projevu adresovaném členům Evropského parlamentu komisařka zdůraznila, že jednou ze základních svobod Evropské unie je svoboda pohybu kapitálu. Uvedla, že Evropská unie firmám zaručuje svobodu restrukturalizace, zahrnující v sobě změnu vlastnictví. Snahy členských států o zamezení přístupu zahraničních firem na domácí trhy a zamezení jejich pokusům o převzetí domácích firem představuje výrazné překážky, které brání firmám v restrukturalizaci. Konkurenční síly se pak nemohou naplno uplatnit a firmy nemohou pružně reagovat na výzvy, které pro ně tržní podmínky představují.

Aniž by komisařka explicitně jmenovala nějaký případ podobného jednání, pozorovatelé se shodují na tom, že podnětem k jejímu odsouzení praktik národních států je s nejvyšší pravděpodobností případ francouzské vlády, která se snaží zabránit fúzi italské energetické společnosti Enel, jež usiluje o převzetí francouzského energetického gigantu Suez. Francouzská vláda namísto toho preferuje spojení Suezu s Gaz de France, francouzskou státní společností.

Komisařka dále naznačila, že Komise bude usilovat o zajištění svobody mezinárodních firemních svazků. Komise má k dispozici pravomoci, jimiž může zabránit národním státům v nadměrných intervencích do restrukturalizačního úsilí firem. „Komise je připravena zaručit, aby firmy mohly těžit z výhod jednotného vnitřního trhu EU. To je také důvodem, proč tato opatření jsou a zůstanou jednou z hlavních priorit Komise“, uvedla Kroes.