Konkurence v bankovnictví je podle Komise nedostatečná

banka bankovnictví

Komise včera na veřejném jednání o situaci ve finančním sektoru představila zprávu o stavu v komerčním bankovnictví a upozornila tak na oblasti, v nichž je konkurence v sektoru nedostatečná. Trh s bankovními službami je stále příliš fragmentovaný, říká Komise.

Podle výsledků šetření Komise v bankovním sektoru jsou trhy stále oddělené podle národních hranic členských států, neexistuje tedy stále konkurence napříč Evropou. Pro vstup do odvětví navíc existují značné bariéry – jde například o přístup k platebnímu systému nebo úvěrovým databázím.

Dalším problémem je mobilita zákazníků mezi jednotlivými bankami. Podle komisařky pro konkurenci Neelie Kroes je mnoho spotřebitelů, kteří by rádi změnili svůj účet, ale nemohou najít vyhovující produkt, nejlepší cenu nebo je pro ně příliš nepohodlné nebo nákladné podstoupit takovou změnu.

Podle zprávy, kterou Komise zveřejnila minulý týden je cena, kterou spotřebitel zaplatí za změnu banky velmi vysoká a může se vyšplhat až na 300 eur. Zákazník se tak stává rukojmím banky, která může zvyšovat poplatky bez obav, že jí zákazník uteče ke konkurenci. Náklady změny jsou pro něj příliš vysoké.

Výsledky šetření Komise uvádějí, že zákazníci setrvávají u jedné banky v průměru 10 let, malé a střední podniky v průměru 8 let. Komise zjistila, že zisky bankovního sektoru v zemích, kde zákazníci mění banku často v porovnání s ostatními zeměmi, jsou nižší oproti zemím, kde klienti zůstávají u jedné banky déle.

Včerejší jednání se zabývalo vedle bankovního sektoru také situací v sektoru platebních karet. Ta byla předmětem zprávy, kterou Komise zveřejnila již v dubnu tohoto roku. Ve zprávě se píše, že konkurence na trhu s platebními kartami je nedostatečná. Důkazem toho jsou podle Komise značné rozdíly v cenách a poplatcích v jednotlivých zemích.

Komise nyní bude spolupracovat se zainteresovanými stranami na přípravě závěrečné zprávy o situaci v obou sektorech, která má být hotova koncem tohoto roku.