Komise: Důchodci, cestujte celý rok!

Beach

Turistický průmysl v EU, který ochromila hospodářská krize, potřebuje oživení. Uvědomuje si to i Evropská komise, a proto dnes (30. června) vystoupí s plánem, jenž počítá s řadou opatření, které mají turismus povzbudit. Patří mezi ně například prodloužení hlavní turistické sezóny na celý rok.

Tato opatření slibují především zlepšení nabídky pro turisty a otevření turistického sektoru i osobám, které trpí nějakým tělesným handicapem. Píše se o tom v plánu Evropské komise, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout.

Proč je oživení evropského turistického ruchu pro Unii tak důležité? Odpověď najdeme ve statistikách Evropské komise. Turistický průmysl v EU se totiž podílí na unijním HDP více jak 5 % a poskytuje živobytí téměř dvěma milionům podniků, které zaměstnávají kolem 5,2 % produktivního obyvatelstva (přibližně 9,7 milionů pracovních míst).

Evropa se svou zajímavou historií a kulturou představuje lákadlo pro turisty z celého světa. V roce 2008 její památky obdivovalo na 370 milionů cizinců, což představuje 40 % celosvětového turistického ruchu.

Bohužel poslední dva roky znamenaly úpadek. Podle Bruselu v roce 2010 klesla turistická aktivita na evropském kontinentě o 5,6 %. O viníkovi nikdo nepochybuje, je jím zcela jednoznačně globální ekonomická krize.

Situace se navíc ještě více zhoršila poté, co na jaře Evropu zahalil oblak sopečného prachu, který začala chrlit islandská sopka Eyjafjallajökull. Dá se proto očekávat, že oživení evropského turistického ruchu bude mnohem pomalejší než v jiných koutech světa, například v Asii.  

Prodloužení hlavní sezóny jako klíč k úspěchu

Klíčem k úspěchu má být podle Evropské komise prodloužení hlavní turistické sezóny. Turistická aktivita se nemá soustředit pouze do několika letních měsíců, ale měla by trvat po celý rok.

Komisaři si od tohoto kroku slibují především více přijíždějících turistů, což si vynutí  zlepšení turistické infrastruktury a zkvalitnění poskytovaných služeb. Sektor bude muset také zaměstnávat více pracujících. Turistický ruch totiž dosud poskytoval pracovní příležitosti především v sezóně, zatímco mimo ni nezaměstnanost v některých oblastech prudce stoupala.

Potenciál skrývá věk

Není žádným tajemstvím, že evropská populace stárne. Čísla hovoří jasně – v roce 2020 by mělo v Evropské unii žít 20 % obyvatel, kterým je více jak 65 let.

Komise s tímto vývojem počítá, a snaží se proto seniorům zpříjemnit stáří. Prodloužení hlavní sezóny má i tady svůj význam – senioři již nepracují a mohou cestovat nezávisle na ročním období. „Tato část populace skládající se z lidí, kteří mají ještě dostatek energie a hlavně volného času, skýtá v tomto odvětví enormní potenciál,“ píše se v plánech Komise.

Aby se seniorům lépe cestovalo, komisaři také slibují větší přísun financí do programu Calypso, jehož rozpočet se v letech 2009-2010 pohyboval kolem dvou milionů eur. Program podporuje turistiku u obyvatelstva s nižšími příjmy, tedy právě u občanů v důchodu, mladých lidí či handicapovaných (EurActiv 14.4.2010).

Jak nedávno prohlásil komisař pro průmysl Antonio Tajani: „Svět je kniha a kdo necestuje, přečte si pouze jednu stránku.“

Evropská politika turismu je dítkem Lisabonské smlouvy. Jelikož se zatím nachází v plenkách, Komise si uvědomuje, že její budoucí rozvoj si vyžádá zvýšené finanční náklady. Je proto pravděpodobné, že finanční podpora turismu v EU bude zahrnuta do finanční perspektivy, která bude přijata v roce 2013, píše se v plánech komisařů. Bližších informací a detailnějších návrhů se ale dočkáme na Evropském turistickém fóru, které se bude konat v listopadu letošního roku.