Komise: Vlády nesmějí otálet v odstraňování administrativních překážek pro malé a střední podniky

Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, který je zodpovědný za oblast průmyslu, řekl, že členské státy EU nesmějí zdržovat implementaci bruselských snah o odstranění administrativních bariér pro podniky.

Krátce po záhájení Prvního evropského týdne malých a středních podniků – na kterém se sešli podnikatelé, aby si vyměnili zkušenosti – Verheugen oznámil, že pro Evropskou komisi může být těžké přesvědčit členské státy o nutnosti změnit politiku.

„Jde o něco, co se těžko mění tady v Bruselu. Můžu ale zaručit, že těm státům, které se zdráhají zavést nová pravidla, bude doporučeno, aby se zlepšily,“ řekl EurActivu.

Podle komisaře Verheugena panuje na evropské úrovni přesvědčení, že malé a střední podniky jsou „hospodářským sektorem, který je klíčový pro budoucí udržitelný růst“. Verheugen dodal, že očekává, že nastupující švédské předsednictví učiní vstřícnou politiku vůči malým a středním podnikům jednou ze svých priorit.

Verheugen oznámil, že k určitému pokroku v odstraňování administrativních bariér již došlo a poukázal na případ Německa, kde je nyní proces zakládání nové společnosti rychlejší.

„V Německu byla situace jednou z nejhorších, ale bylo učiněno mnoho pokroků. Založení nové společnosti kdekoliv v Německu již netrvá tak dlouho,“ řekl Verheugen a dodal, že hesenská vláda prokázala, že je možné založit podnik do týdne.

Malé a střední podniky si stěžovaly, že opatření zaváděná vládami EU podkopávají snahu Evropské komise zjednodušit zakládání a vedení podniků.

Georg Toifl, předseda UEAPME, řekl, že byrokracie v Evropě není k podnikům vždy ohleduplná.

„Jednou z největších starostí je byrokracie. Nejde ani tolik o problém na evropské úrovni v Bruselu, jako o problém na úrovni národní. Některá opatření zaváděná na národní úrovni nám znepříjemňují život. Nejde vždy o potřebná opatření a kdybych měl jedno přání, tak by to bylo odstranit byrokracii,“ řekl Toifl.