Komise umožní vyšší dotace pro malé a střední podniky

Komise navrhla navýšit úroveň vládních dotací, které mohou malé podniky získat aniž by došlo k rozporu s pravidly pro poskytování státní pomoci.

Souvislosti:

Podle současného Nařízení o státní pomoci „de minimis“ udělované firmám se finanční podpora, která nepřesáhne výši 100.000 eur během tří let nepokládá za podporu, která by měla významný dopad na konkurenční prostředí a obchod mezi členskými státy, a proto se nepokládá za státní pomoc.

V červnu roku 2005 Komise představila svou pětiletou reformu pravidel na poskytování státní pomoci se záměrem povzbudit členské státy v jejich úsilí přispět k naplnění Lisabonské strategie zacílením státních příspěvků na zlepšování hospodářské výkonnosti, zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu a vytváření trvale udržitelných pracovních míst.

Revize pravidla „de minimis“ tvoří jednu ze součástí tohoto Akčního plánu.

Témata:

V březnu roku 2006 Komise v rámci prvního návrhu na revizi pravidla pro dotace „de minimis“ navrhla navýšení povolené dotace na 150.000 eur. Po ukončení konzultací se zainteresovanými stranami však dnes navrhuje, aby se za státní pomoc nepovažovala dotace do výše 200.000 eur.

V rámci nového návrhu by vlády dále mohly poskytnout záruky na půjčky malým podnikům do výše až 1,7 milionu eur, aniž by tato půjčka byla vystavena šetření ze strany regulačních orgánů. Členské státy a další zainteresované strany nyní dostanou druhou příležitost vyjádřit se k návrhu před tím, než jej Komise definitivně přijme koncem letošního roku.

Stanoviska:

Komisařka pro konkurenceschopnost Neelie Kroes říká: „Navrhujeme nyní vytvořit bezpečné prostředí pro záruky šité na míru malým a středním podnikům. To umožní členským státům podpořit konkurenceschopnost těchto firem, aniž by byla nepříznivě ovlivněna hospodářská soutěž.“

„Avšak“, dodává Kroes, „abychom se vyhnuli zneužívání, netransparentní formy státní pomoci musí být z tohoto Nařízení vyjmuty.“

President sdružení Evropských obchodních komor Christopher Leitl návrh Komise přivítal slovy: „Toto je první krok správným směrem …, který bude znamenat méně byrokracie. Regionální a národní vlády teď budou moci udělit malým podnikům peníze, které potřebují ke své modernizaci a snadnému a rychlému rozšiřování.“

Podle Hans-Werner Müllera, generálního tajemníka organizace zaměstnavatelů z malých a středních podniků UEAPME, „nový text zahrnuje velkou většinu existujících schémat pro malé a střední podniky, kterým umožní profitovat ze značných státem ručených půjček, aniž by byly vystaveny tíživé oznamovací povinnosti.

UEAPME věří, že „umožněním poskytovat státem ručené půjčky malým a středním podnikům až do výše 1,7 milionu eur Komise umožňuje zachovat nejdůležitější a nejúspěšnější nástroj pro financování malých a středních podniků, který v současnosti mají vlády k dispozici, který byl však v předchozích verzích návrhu Nařízení ohrožen.“

Organizace UNICE, která zastupuje větší podniky, ale uvedla, že se obává, že kontrolní mechanismus nebude dostatečný pro to, aby zabránil zneužívání a vyzvala k vylepšení záruk.