Komise si chce posvítit na definici malých a středních podniků

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: worradmu.

Během příštího roku chce Evropská komise otevřít veřejnou konzultaci nad definicí pojmu „malé a střední podniky“. Nápad ale vyvolal smíšené reakce jejích účastníků, kteří si nejsou jistí, jakému účelu má vymezení nové definice sloužit.

Záměr Komise otevřít diskusi nad definicí pojmu oznámil minulý týden, kdy Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) přezkoumával Evropský akt pro malé a střední podniky (Small Business Act), Massiomo Baldinato, člen kabinetu evropského komisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho.  

Malé a střední podniky (MSP) se v současné době dělí do tří široce vymezených kategorií. Jedná se o:    

  • mikropodniky s maximálním počtem 10 zaměstnanců,
  • malé podniky, které zaměstnávají až 50 zaměstnanců,
  • středně velké podniky, které mohou mít až 250 zaměstnanců. 

Podle různých předpisů se však přihlíží také k řadě dalších kritérii, která mohou měnit definice podniků za účelem uvalení zvláštní daně nebo regulace. 

Baldinato proto na zasedání EESC řekl, že v roce 2012 budou zahájeny konzultace, které se zaměří na všechny aspekty otázky malých a středních podniků. Pokud z jednání vzejdou jakékoliv změny ve vymezení jejich definice, budou použity během roku 2013.  

Současná definice je politický kompromis 

„Nejprve musíme zjistit, zda vůbec potřebujeme nějak měnit zavedenou definici. Pokud to není potřeba, proč bychom to měli dělat? Naším hlavním cílem je znovu vyhodnotit situaci,“ řekl EurActivu Baldinato.  

Současná definice pojmu malých a středních podniků je politickým kompromisem, který ustanovil horní hranici počtu zaměstnanců ve středních podnicích na 250.   

Jde o kompromis mezi německou tradicí, která za střední podniky označuje i společnosti, jejichž počet zaměstnanců často přesahuje 400, a dalšími zeměmi, v jejichž pojetí mají podniky střední velikosti daleko méně zaměstnanců. 

„Při revizi aktu o malých a středních podnicích (EurActiv 24.2.2011) jsme se dohodli, že bychom neměli přistupovat k malým a středním podnikům jako k jednolitému bloku. Není možné zacházet s podnikem zaměstnávajícím pět pracovníků jako se společností, která má zaměstnanců 240. Oba případy můžeme označovat jako malé a střední podniky, ale je to zjednodušující a měli bychom to změnit, pokud dojdeme k závěru, že je to nezbytné,“ řekl také Baldinato na setkání EESC.  

Ztráta času 

Oznámení vyvolalo smíšené reakce. Objevily se výzvy, aby se Komise více zaměřila na konkrétní činy než na vymezování definic. Ozývají se také požadavky, aby Komise neuvažovala o rozšíření pojmu na podniky s více než 250 zaměstnanci.  

Henri Malosse, předseda skupiny zaměstnavatelů v Hospodářském a sociálním výboru, řekl: „Je to filozofická debata. Stanovením počtu 250 zaměstnanců jsme určili hranici, takže si myslím, že je ztrátou času zahajovat další konzultace. Nejde o žádnou konkrétní debatu, naopak bychom místo skutečné akce dělali něco zbytečného.“  

„Nezáleží na tom, jak vás definují, protože to nezmění vaše základní potřeby. Když jste jedním ze 100 zaměstnanců, vaše potřeby jsou stále stejné. Jaké konkrétní výsledky vzejdou, pokud změníme přístup k vytváření financí a pracovních míst na základě změny definice?“ namítla zase Constance Hannify, zpravodajka Výboru regionů pro Akt pro malé a střední podniky.  

Patrick Gibbels, mluvčí Evropské aliance malých podniků (European Small Business Aliance), ale myšlenku předefinování malých a středních podniků podpořil. „Je důležité uznat rozdíl mezi malými a středními podniky a velkými společnostmi a přizpůsobit jim legislativu. Stejně tak důležité je však jednoznačně přiznat, že to samé platí pro rozdíly mezi mikropodniky a většími MSP,“ řekl.  

Zdůraznil však, že nová definice by za žádných okolností neměla překročit počet 250 zaměstnanců. V tom s ním souhlasí i Andrea Benassi, generální tajemník Evropské asociace malých a středních podniků a řemeslníků (UEAPME). 

Další kroky:

  • 2012:   Komise zahájí konzultace o vymezení pojmu MSP.