Komise se zaměří na maloobchodní trh s elektřinou

Evropská komise vyhlásila, že bude tento rok analyzovat „špatně fungující“ evropský trh s elektřinou. K tomuto kroku se odhodlala poté, co byla včera vydána zpráva o průzkumu, který ukázal, že energetika, bankovnictví a doprava jsou z pohledu spotřebitelů nejproblematičtější.

Souvislosti:

2. února zveřejnila Evropská komise svou druhou hodnotící zprávu o trzích z pohledu spotřebitelů (Consumer Market Scoreboard).

Zpráva zhodnotila přes 20 druhů služeb a zboží včetně potravin, oblečení, finančních služeb, energie a telekomunikačních služeb s cílem zjistit, které trhy vykazují vysoké riziko, že z hlediska spotřebitelů fungují špatně, a jak by bylo možné tyto trhy zprůhlednit.

Tento průzkum má pět klíčových spotřebitelských ukazatelů – ceny, změnu poskytovatele, spokojenost, stížnosti a bezpečnost.

Podle průzkumu spotřebitelé projevili velikou nespokojenost s trhem služeb. Trh se zbožím byl hodnocen lépe – asi 70-80% spotřebitelů vyjádřilo svou spokojenost s výrobky i obchodníky, od kterých nakupují.

Témata:

„Kvůli jeho důležitosti pro rozpočet domácností, jsem se rozhodla zaměřit při šetření v roce 2009 na maloobchodní trh s elektřinou“, řekla evropská komisařka odpovědná za ochranu spotřebitele Meglena Kuneva v odkazu na výsledky zprávy.

Následná analýza se zaměří na nerovné podmínky pro spotřebitele elektřiny z hlediska srovnatelnosti nabídek, nepřiměřených obchodních praktik či účtování, poté co zpráva Komise zjistila, že „méně než dvě třetiny spotřebitelů je spokojeno se svými dodavateli energií“.

Podle údajů Komise Evropané utratí průměrně 5,7% rozpočtu domácností na energiích, z čehož největší podíl má elektřina. Spotřebitelé jsou nespokojeni se současným kolísáním cen plynu a elektřiny. 60% spotřebitelů hlásilo nárůst cen, oproti 3-4% spotřebitelů, kteří zaznamenali jejich pokles.

Spotřebitelé se zdráhají změnit dodavatele energií

Zpráva ukázala, že spotřebitelé nechtějí měnit dodavatele elektřiny či plynu. Dodavatele elektřiny by změnilo 8% spotřebitelů, dodavatele plynu pouhých 7%.

„Míra změny dodavatelů je zvláště významná, jelikož podle jednoho z klíčových zjištění srovnávací zprávy vysoká míra změn dodavatele na trhu znamená menší pravděpodobnost zvyšování cen“, říká zpráva. V závěru se píše, že „usnadnění změny dodavatelů v rozhodujících maloobchodních odvětvích by mělo být politickou prioritou“.

Evropská organizace spotřebitelů BEUC prohlásila, že výsledky potvrdily, že spotřebitelé musí mít zaručen přístup k údajům o jejich energetické spotřebě a musí mít k dispozici jasné účty, které jim „usnadní změnu směrem k poskytovateli, který nabízí nejlepší ceny a služby“.

Příklady odvětví, ve kterých se spotřebitelé zdráhají změnit poskytovatele, jsou: trh s pojištěním vozidel, internet či služby mobilních operátorů. Podle BEUC zpráva „ukázala bez jakýchkoliv pochybností, že je ke snížení cen třeba regulovat jak fixní poplatky, tak poplatky za ukončení hovoru (jde o sazbu, kterou si mezi sebou účtují operátoři při přepojení hovoru z jedné sítě do druhé; pozn.ed.)“.

Nespokojenost s městskou dopravou a bankovnictvím

Méně než polovina Evropanů je spokojená se službami městské dopravy (autobusy, vlaky a tramvaje). Stejný počet je nespokojen se službami pevných telefonních linek a poštovních služeb ale také s energetickým sektorem (méně než 60%).

Zpráva Komise zjistila, že se bankovní poplatky a úrokové sazby v jednotlivých členských státech EU výrazně liší, což nelze úplně jednoduše vysvětlit (jde například o úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů).

Bankovnictví je velmi problematické z hlediska srovnatelnosti nabídek, možnosti změnit dodavatele a samotných změn dodavatelů. V uplynulých dvou letech změnilo svou banku pouze 11% klientů, přičemž ke změně bankovního účtu se odhodlalo pouze 9% klientů a ke změně poskytovatele hypotečního úvěru pouze 13% zákazníků.

Přeshraniční trh stagnuje

Pouze 25% uživatelů nakupovalo v loňském roce v zahraničí, což znamená, že se podíl přeshraničního obchodu se od roku 2006 nezvýšil. Avšak jsou tu náznaky, že by tento rok mohl přinést zlepšení. Očekává se ale, že by se tento podíl mohl letos zvýšit na 33%.

Zpráva v závěru ale zdůrazňuje, že údaje, které má Komise pro výzkum k dispozici jsou stále nedostatečné a doporučuje provést ještě další porovnání cen. Měl by být vytvořen celoevropský harmonizovaný klasifikační systém a jeho uplatňování by mělo být lépe monitorováno.

Stanoviska:

„Evropští spotřebitelé si zaslouží lepší podmínky“ řekla včera evropská komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva u příležitosti představení zprávy, která ukázala, že „služby uživatelům působí více problémů než trhy s tradičním zbožím“.

„Velice mě znepokojuje, že tři sektory služeb, které hrají v životech lidí tak významnou úlohu, dosahují v řadě celoevropských spotřebitelských ukazatelů špatných výsledků,“ dodala Kuneva.

Komisařka dále zdůraznila, že se průzkum dělal teprve podruhé a stávající data jsou neúplná. Bude zapotřebí několik let, než se dají dohromady celková porovnatelná data za celou EU.

Britský poslanec EP Malcolm Harbour, mluvčí britských konzervativců pro záležitosti spotřebitelů, řekl: „Mnoho spotřebitelů začínají být rozčarováni, že jejich účty jdou nahoru zatímco úroveň služeb jen klesá.“

„Jedna z hlavních úloh Evropské komise je zajistit, aby síla trhu nepoškozovala spotřebitele. Plná konkurence vede k nižším cenám pro všechny“ pokračoval Harbour.

Další kroky:

  • Únor 2009: Komise vydá zpráva o elektronickém obchodování (e-commerce)
  • Léto 2009: Komise vydá zprávu o geografické segmentaci evropského online trhu a maloobchodním trhu s finančními službami.
  • 2009: Komise se zaměří na maloobchodní trh s elektřinou.