Komise schválila zahrnutí letecké dopravy do obchodu s emisemi

letadlo

Evropská komise včera předložila návrh nové směrnice, na jejímž základě by měla být letecká doprava zahrnuta do Evropského schématu pro obchodování s emisními povolenkami (ETS).

Souvislosti:

Schéma pro obchodování s emisními povolenkami (ETS) funguje od 1. ledna 2005. Bylo zavedeno jako součást boje s klimatickými změnami, neboť podle Komise se jedná o účinný nástroj ke snižování emisí skleníkových plynů, které povede k splnění cílů stanovených v Kjótském protokolu. V rámci ETS mohou výrobci energií nakupovat a prodávat omezený počet povolenek pro množství vypouštěného oxidu uhličitého na trhu. Z toho vyplývající ekonomická motivace jim má napomoci při splnění cíle pro snižování emisí CO2 do ovzduší.

V roce 2005 zaznamenalo obchodování v rámci ETS úspěch. Celkový objem obchodovaných povolenek byl totiž vyšší než 6,5 miliard eur. Na druhé straně se ale objevily určité nedostatky, zejména velké kolísání cen poté, co vyšlo najevo, že členské státy získaly více emisních povolenek, než odpovídalo jejich skutečným emisím.

Témata:

Důvodem pro zahrnutí letecké dopravy do ETS je neustálé zvyšování podílu letectví na emisích skleníkových plynů. Podle údajů Komise emise skleníkových plynů v letecké dopravě od roku 1990 vzrostly o 87% a nyní představují kolem 3% veškeré produkce skleníkových plynů. Jako příklad Evropská komise uvedla: „Ten, kdo letí z Londýna do New Yorku a zpět, vytvoří zhruba stejné množství emisí jako průměrný obyvatel EU při vytápění svého domu v průběhu celého roku.“

Podle návrhu směrnice budou od roku 2011 zahrnuty do systému ETS všechny lety v rámci Evropské unie a o rok později všechny lety do zahraničí. Komise odhaduje, že tak dojde do roku 2020 ke snížení emisí CO2 o 46%. Horní limity povolenek budou stanoveny na základě průměru emisí v letech 2004 – 2006.

Zahrnutí letecké dopravy do ETS se projeví také v ceně letenek. Podle Komise se cena zpáteční letenky na lety v rámci Unie zvýší o 1,8 až 9 eur.

Stanoviska:

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: „Letecká doprava by měla také poctivě přispět k našemu úsilí snížit emise skleníkových plynů. Komise bude i nadále spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, aby podporovala cíle celosvětové dohody o letecké dopravě. Zahrnutím emisí letecké dopravy do evropského schématu obchodování s emisními povolenkami je rentabilním řešením, které je dobré pro životní prostředí a zachází se všemi aeroliniemi stejně.“

Mluvčí ČSA Daniela Hupáková pro ČTK uvedla: „Přesné dopady zatím nelze vyčíslit, protože nejsou stanoveny výše limitů.“