Komise rozhodla o zlevnění ochrany duševního vlastnictví

Ceny poplatků za udělení ochranné známky, které platí v celé Evropě a jejichž výběr, má na starosti evropský Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) budou nižší než tomu bylo doposud. V pondělí o tom rozhodla Evropská komise.

Pro firmy, které provozují svou činnost na evropském trhu může toto opatření znamenat úsporu nákladů ve výši až 40 milionů eur ročně. Komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy rozhodnutí o snížení poplatků vítá: „Je to skvělá zpráva pro podniky, které nyní mohou získat evropskou ochrannou známku za velmi příznivé ceny… Je vidět, že OHIM si je stejně jako podniky dobře vědom potřeby pracovat efektivně a nabízet za své ceny kvalitní služby.“

Snížení cen se bude týkat poplatku při žádosti o udělení evropské ochranné známky (CTM), a to z 975 eur na 900 eur, poplatku za registraci obchodní známky (z 1.100 eur na 850 eur) a poplatku za obnovení registrace ochranné známky (z 2.500 eur na 1.500 eur). Sleva ve výši 150 eur pak bude poskytnuta těm žadatelům, kteří o registraci požádají přes Internet.

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu byl založen Radou ministrů v roce 1994 jako nezisková organizace. Svůj rozpočet tak financuje pouze z příjmů, které získá výběrem poplatků za své služby. Od svého založení úřad udělil více než 200.000 ochranných známek pro firmy působící na vnitřním trhu Unie. Snížení cen umožnila rozsáhlá reorganizace úřadu. Pod vedením svého předsedy Wubbo de Boera se podařilo zvýšit efektivnost a produktivitu zjednodušením pracovních postupů, snížením byrokracie, zavedením jednoduchého finančního managementu, spoluprácí s úřady na ochranu duševního vlastnictví v členských zemích Unie, a to při kvalitě služeb, která láká stále vyšší počet zájemců o registraci.

Evropská ochranná známka má za cíl zjednodušit administrativu pro firmy podnikající ve více zemích Evropské unie. Alternativou k ní je registrace ochranné známky u národních úřadů v jednotlivých zemích, na jejichž trzích firma podniká, případně registrace mezinárodní ochranné známky pro případ, že firma působí na trzích mimo Unii. České firmy v období mezi roky 1997 a 2004 využily registrace v 68 případech, což představuje 0,045% všech registrovaných CTM.