Komise rozdávala ceny za informování o právech spotřebitelů

V Bruselu se včera sešli národní vítězové soutěže o nejlepší kampaň o právech spotřebitelů. Celoevropským vítězem se stala Finská agentura pro spotřebitele, za ČR získala ocenění Česká televize se svým pořadem Testoviny.

Komisařka pro ochranu hospodářské soutěže Meglena Kuneva včera v Bruselu předala ocenění národním vítězům celoevropské soutěže o nejlepší spotřebitelskou kampaň. Ochrana spotřebitele patří mezi jednu z prioritních oblastí Evropské unie. Spotřebitelé se často potýkají s nedostatkem informací o nakupovaných produktech a nezřídka jim chybí i povědomí o svých právech ve vztahu k prodejcům a výrobcům.

Evropská komise i členské země proto v řadě oblastí usilují o zavedení transparentnějších pravidel na informování o nabízených produktech – příkladem mohou být například pravidla pro označování potravin, která nutí výrobce ke zveřejňování informace o složení daného produktu nebo zavádění rozličných značek kvality.

I přes tyto snahy má mnoho spotřebitelů o svých právech nízké povědomí a to buď z toho důvodu, že nemají dostatečné informace nebo je pro ně nákladné tyto informace získávat. Zvyšováním informovanosti spotřebitelů se v Evropě zabývá celé řada organizací (veřejných i nezávislých), které se věnují nejrůznějším oblastem – finančním službám, nákupu přes Internet, cestování s leteckými společnostmi, informování o potravinách, apod.

Evropská komise se rozhodla jejich úsilí ocenit a vyhlásila proto celoevropskou soutěž, které se zúčastnily organizace informující spotřebitele o jejich právech. Národní vítězové, které vybrala Evropská spotřebitelská centra (sídlící ve všech členských zemích) včera převzali ocenění z rukou komisařky Megleny Kunevy, která zároveň vyhlásila absolutního vítěze.

Tím se stala Finská agentura pro spotřebitele za svou internetovou hru, která informuje mladé lidi o jejich právech při nákupu přes Internet a prostřednictvím mobilních telefonů. Hra je ve Finsku úspěšná a zájem o ní projevily i jiné evropské země.

Za ČR ocenění převzala Česká televize za svůj pořad Testoviny, který veřejnoprávní televize vysílá každý všední den v rámci publicistického pořadu Černé ovce. Pořad sleduje v průměru téměř 600.000 diváků starších 15 let. Režisér pořadu František Kölbel ČTK sdělil, že mezi hlavní témata pořadu patří v současné době zejména firmy nabízející nebankovní půjčky, různé nabídkové akce, které jsou zaměřené převážně na starší lidi nebo průtahy v reklamacích.

Komisařka Meglena Kuneva včera v Bruselu pogratulovala všem oceněným a na adresu evropských spotřebitelů uvedla: „Máte jasně stanovená práva a neměli byste se zdráhat jich využít. Spotřebitelé jsou motorem trhu. A právě spotřebitelé posilují hospodářskou soutěž. Takže se nebojte vybírat, měnit, pochybovat a usilovat o nápravu“.