Komise radí podnikům, jak si lépe sáhnout na peníze z evropských fondů

@Pixabay.com

Evropská komise zveřejnila seznam doporučení, která by měla pomoct malým a středním podnikům v EU k lepšímu využívání prostředků, jež jsou pro ně k dispozici v evropských strukturálních a investičních fondech. Patří k nim například digitální archivace dokumentace projektů, aby ji příjemci nemuseli předkládat v každé jednotlivé fázi projektu.

Přílišná byrokracie spojená se žádostmi a administrací projektů podpořených z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) patří k nejčastějším stížnostem ze strany malých a středních podniků v EU. Evropská komise si tento problém uvědomuje, a snaží se proto (úspěšně i neúspěšně) hledat cesty, jak podnikatelům cestu za evropskými penězi usnadnit.

Naposledy se tak stalo minulý týden, kdy Komise hodnotila práci poradní skupiny na vysoké úrovni, kterou za tímto účelem zřídila loni v létě. Vede ji bývalý komisař Siim Kallas.

Některá doporučení, která byla zveřejněna, už byla začleněna do přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období. Ten Komise zveřejnila před několika týdny.

Digitální archiv, jednodušší a stejná pravidla

Mezi doporučení, která poradci předložili a Komise je zapracovala do svého návrhu, patří v první řadě snaha o snadnější způsoby proplácení nákladů. V návrhu se proto počítá s tím, že by příjemci dotací nemuseli zdůvodňovat každou jednotlivou položku nákladů, ale u určitých nákladových kategorií by měli možnost používat paušální sazby nebo pevné ceny. To by se týkalo například nákladů na zaměstnance nebo jiných podnikových nákladů, jako je pojištění nebo nájemné.

Další doporučení představuje důsledné uplatňování tzv. zásady „pouze jednou“. Ta se týká dokumentace, kterou předkládají příjemci. Aby ji podnikatel nemusel vytahovat pokaždé, kdy jej o to úřady požádají, ukládala by se do digitální archivu.

Poradci rovněž zdůraznili, že je potřeba lépe pracovat s jednotnými výzvami k předkládání návrhu. Výhodou takového postupu je podle nich možnost sloučit různé zdroje financování EU. „Malým a středním podnikům by to umožnilo podávat žádost v rámci jednoho investičního balíčku, a nikoli se účastnit několika výzev zároveň,“ vysvětlila Komise.

V neposlední řadě by situaci prospěla i harmonizace pravidel pro podnikatele, kteří získají půjčku z finančních nástrojů podporovaných z fondů ESI. „Znamenalo by to, že by požadavky byly méně přísné než požadavky u běžných dotací. Například by se snížil počet požadovaných dokumentů, zkrátily by se lhůty pro uchovávání dokumentu apod.,“ píše se v materiálech Komise.

K jejím dalším návrhům pak patří kombinování prostředků s Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), který je známý spíše pod označením Junckerův plán. „Žadatelé by tak absolvovali pouze jeden soubor formalit namísto toho, aby museli plnit zvláštní pravidla pro jednotlivé fondy.“

Zajímá Vás, co je Junckerův investiční plán? Odpovědi na otázky najdete tady >>>>