Komise představila 50 nápadů jak nastartovat jednotný trh

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh; zdroj: Evropská komise.

Na padesát legislativních a administrativních návrhů, které by měly vstoupit v platnost v průběhu následujících dvou let, obsahuje Akt pro jednotný vnitřní trh, který včera představila Evropská komise. Iniciativa, která reaguje na nedávnou Montiho zprávu, má podle jejích představ obnovit důvěru občanů ve společný trh, ale také ve schopnost EU zajistit sociální jistoty.

Návrhy se týkají rozdílných témat. Figuruje mezi nimi zjednodušení registrace automobilu v jiné členské zemi EU nebo vytvoření evropského občanského průkazu pro pracující, který má usnadnit podnikání napříč evropskými zeměmi. Seznam bude nyní podroben čtyřměsíční veřejné debatě, jelikož Komise doufá, že Evropané využijí příležitosti a k tématu vnitřního trhu se vyjádří. 

A proč to všechno? Evropští lídři se potýkají s únavou, kterou průměrný občan pociťuje, když se hovoří o jednotném trhu. „Jednotný trh je potřebnější a potřebnější a přitom méně a méně oblíbený. Jak to můžeme přijmout?“ řekl Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh.   

Důvěra v evropskou integraci byla poškozena finanční krizí, vysvětluje Komise. Velká část hospodářského růstu a miliony pracovních míst vytvořených v letech 1992 až 2006 přišly vniveč, výroba klesla na úroveň z roku 1990 a míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 10 %.

V posledních měsících navíc dluhová krize rozvířila nacionalismus a zpochybnila budoucnost jednotné evropské měny.  

„Akt pro jednotný vnitřní trh je pro Komisi klíčovým testem toho, zda je schopná přinést hmatatelné výhody pro spotřebitele,“ uvedla Monique Goyens, generální ředitelka Evropského sdružení na ochranu spotřebitelů (BEUC).  

„Pokud tento trh bude správně fungovat, pomůže Unii obnovit růst a nalézt pozapomenutou konkurenceschopnost,“ řekl Barnier. 

Návrhům Komise se ale také dostala kritika. Pro asociaci UEAPME, která v Bruselu zastupuje zájmy malých a středních podniků a živnostníků, je seznam spíše „směskou prošlých novinek, polovičatých nápadů a občasných dobrých myšlenek“ než „strategií schopnou znovu nastartovat vnitřní trh.“ 

Akt pro jednotný trh pochází z květnové zprávy bývalého italského komisaře Maria Montiho (EurActiv 3.9.2010). Ten zastává názor, že „v současnosti má Komise příležitost získat pro vnitřní trh pozornost politiků.“ 

Seznam návrhů byl přeložen do 23 jazyků, aby mohl být distribuován členským státům. Veřejná debata na toto téma proběhne v polovině listopadu (9. listopadu) na půdě Evropského parlamentu.    

V seznamu 50 návrhů najdeme například:  

  • upravení platných pravidel do takové podoby, aby ochránila spotřebitele v případě, že jejich cestovní kancelář zkrachuje; 
  • zavedení nových pravidel pro elektronický obchod, aby umělci mohli prodávat svá díla v celé Evropě na základě jednotného evropského povolení; 
  • zprostředkování nebo arbitráž pro řešení přeshraničních sporů; 
  • nový systém elektronické výměny informací, který pracovníkům zachová jejich sociální zabezpečení i v případě, že se přestěhují do jiné země EU; 
  • zjednodušení účetnictví pro malé a střední podniky (SME), případně zavedení jednotných daňových pravidel pro firmy, které podnikají „přeshraničním způsobem“.