Komise navrhuje nový režim pro používání pesticidů

Evropská komise navrhla nový režim pro povolování pesticidů v zemědělství v EU, který zároveň zpřísňuje kritéria na ochranu zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Některé ekologické organizace považují nový návrh Komise za neúčinný.

Souvislosti:

V současné době musí výrobci pesticidů chránících plodiny před škůdci získat pro uvedení svého výrobku na trh povolení v každé z 25 členských zemí EU. Členské státy přitom uplatňují různá kritéria a přísnost. Příjmy z tohoto odvětví chemického průmyslu se odhadují na šest miliard eur ročně, nejsilněji je tento sektor zastoupen v Německu. Evropská komise chce novým návrhem snížit administrativní zátěž podniků, počet testů na laboratorních zvířatech, překonat rozdrobenost trhu a urychlit schvalovací procedury. Pesticidy jsou ale zároveň dlouhodobě terčem kritiky ekologických organizací. Podle ekologů má jejich užívání negativní vedlejší účinky na rostliny a ekosystémy a vede ke ztrátě biodiverzity. Dlouhodobé vystavení účinkům pesticidů může také poškodit lidský organismus, hovoří se především o oslabení imunity, sterilitě, rakovině, poškození nervového systému a genetické výbavy. Tyto obavy jsou obsaženy i v navrhované úpravě Evropské komise.

Témata:

Komise navrhuje rozdělit Unii na tři klimatické zóny – severské, středomořské a centrální, ve kterých by povolení nových výrobků byla vzájemně uznávala. Pro uvedení výrobku na celém trhu EU by tak stačil souhlas tří států z rozdílných zeměpisných oblastí.
EK zároveň navrhuje zavést striktní kritéria pro vyloučení rakovinotvorných látek či substancí poškozující hormonální systém. Zatímco až dosud se aktivní látky v pesticidech schvalují každých deset let, nyní by mohly být přezkoumány kdykoli, kdy se vynoří pochybnosti o jejich bezpečnosti. Systém by také měl přispět k výměně určitých látek, jakmile by se objevila bezpečnější alternativa. Členské státy by nadále mohly v případě potřeby omezit používání daného výrobku na svém území.

Evropská komise chce také do hloubky monitorovat a zmenšovat dopad dlouhodobého a nesprávného užívání pesticidů. Navrhuje sběr dat o užívání pesticidů farmáři, trénink zemědělců v jejich správném užívání, zákaz plošného postřiku a úplná zákaz používání pesticidů v blízkosti přírodních parků. Komise také doufá, že její návrh povede k dalšímu výzkumu a vývoji v oblasti bezpečnějších technologií pro ochranu zemědělských plodin.

Návrhy Evropské komise ovšem podle názoru některých ekologických organizací nejdou dostatečně daleko. Na jejich základě se Komisi nemůže podařit vyloučit nebezpečné látky z produkce v průběhu jedné generace, jak Komise plánuje. Ekologové dále kritizují navrhovaný zonální systém autorizace výrobků, který bude členské země nutit vpustit na svůj trh výrobky, které byly povoleny jinde díky měkčím pravidlům.


Stanoviska:

„Návrh má posílit a zlepšit pravidla pro pesticidy v celé EU. Zajistí vyšší ochranu zdraví lidí a zvířat i životního prostředí, jakož i nabídne zemědělcům větší výběr a povzbudí konkurenci v sektoru,“ uvedl komisař pro zdraví a ochranu spotřebitelů Markos Kyprianu.

„Chceme zajistit, aby zdraví obyvatel EU nebylo dnes ani v budoucnu ohroženo používáním pesticidů a aby mohli nadále žít v bezpečném a čistém prostředí,“ uvedl komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. 

„Strategie Komise je slátanina bez jakékoli vize,“ uvedl vedoucí European Environmental Bureau (EEB) John Hontelez. „Postrádá jakékoli vynutitelné cíle nebo tržní nástroje k dosažení svých cílů,“ stojí ve včera zveřejněné zprávě organizace, která požaduje úplná zákaz používání nejnebezpečnějších pesticidů.

„Zonální systém je špatný, protože povzbuzuje jednotlivé podniky k získání povolení v určitých zemích a tím autorizaci pro větší trh a podemílá snahy členských zemí vyloučit pesticidy ze svých trhů, “ uvedl geonom Jensen z EPHA Environmetal Network.

„Komise opět zklamala a prokázala, že není schopná vést snahy o ochranu zdraví občanů a životního prostředí,“ uvedla Aleksandra Kordecka z Friends of the Earth Europe. „Nyní je opět na členských zemích a Evropském parlamentu, aby ukázaly jak jim záleží na snižování používání nebezpečných látek a na udržitelném zemědělství.